Osteoplastika autolognom spongiozom kukaReportar como inadecuado
Osteoplastika autolognom spongiozom kuka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.37 No.3 September 2003. -

Autologni koštani graftovi i danas se smatraju metodom izbora u rekonstrukciji limitiranih defekata donje čeljusti, te rekonstrukciji koštanih -defekata- srednje i gornje trećine lica. Autologna kost je izvrstan osteokonduktivan materijal i iznimno rijetko ga organizam odbacuje. Najčešća donorna regija krista ilijaka. Kao slobodni koštani graft može se primjeniti koetikalna kost spongioza.

U radu je prikazana uporaba autologne spongioze kuka

kod:

• osteoplastike alveolarnoga grebena u djece s rascjepom,

• korekcije kontura čela bolesnika nakon maksilektomije,

• rekonstrukcije defekta donje čeljusti.

Bolesnici su praćeni godinu dana nakon osteoplastike. Uspješnost uporabe koštanih graftova verificirana je kliničkim nalazom, rtg-om, te kod rekonstrukcije donje čeljusti i histološkom verifikacijom nakon odstranjivanja OS materijala.

Osim manjeg ožiljka nije bilo drugih oštećenja donorne

regije.

Osteoplastika autolognom spongiozom kuka predstavlja i danas -zlatni standard- kod ispravno odabranih indikacija.

maksilofacijalna rekonstrukcija; metode; spongioplastikaAutor: Predrag Knežević - Vedran Uglešić - Davor Jokić - Stojanka Gašparović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados