RADNA TERAPIJA U GERIJATRIJI - Annual of social work, Vol.11 No.2 December 2004.Report as inadecuate
RADNA TERAPIJA U GERIJATRIJI - Annual of social work, Vol.11 No.2 December 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.11 No.2 December 2004. -

Za planiranje rehabilitacijske skrbi osoba starije dobi nije dovoljno samo utvrđivanje medicinske dijagnoze već pobliže definiranje i odgovaranje na pitanje kako bolest utječe na život osobe, pomoći joj da iskoristi svoje potencijale, te se što bolje reintegrira u svakodnevni život odnosno poboljša kvalitetu života. Upravo je to glavna uloga radnih terapeuta.

Radni terapeuti vjeruju da postoji jaka veza između okupacija (aktivnosti), zdravlja i blagostanja. Jakost utjecaja okupacija (aktivnosti) na zdravlje ovisi o odnosu između osobe-okoline-okupacije (aktivnosti) i individualiziranoj ravnoteži u samozbrinjavanju, produktivnosti i slobodnom vremenu.

Radni terapeut u planiranju intervencije kod osoba starije dobi koristi različite tehnike i medije. Radno-terapijski intervju čini okosnicu u planiranju radno-terapijske intervencije. Radni terapeut kao član zdravstvenog tima ima za potrebu promatrati aktivnosti osoba , vrstu i učestalost obavljanja aktivnosti. Radno-terapijsko promatranje radnom terapeutu služi kao prediktor za izbor radno-terapijskog modela, što ujedno definira daljnji pristup u radno-terapijskoj intervenciji.

U svrhu procjenjivanja radni terapeut kod osoba starije dobi koristi različite metode procjenjivanja ovisno o tome da li želi procijeniti osobu, aktivnosti (okupacije) ili okružje (Opsežna radno-terapijska skala procjene, Check lista interesa, Okupacioni upitnik).

radna terapija; radni terapeut; okupacija (aktivnost); radno-terapijska intervencija, radno-terapijski intervju; radno-terapijsko promatranjeAuthor: Dubravka Šimunović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents