MJERENJE STAVOVA PREMA ŽRTVAMA SILOVANJA: Modifikacija Fieldove skale stavova prema silovanjuReportar como inadecuado
MJERENJE STAVOVA PREMA ŽRTVAMA SILOVANJA: Modifikacija Fieldove skale stavova prema silovanju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annual of social work, Vol.11 No.2 December 2004. -

U posljednjih tridesetak godina u svijetu raste interes za ispitivanje stavova prema silovanju. U Hrvatskoj se tek u skorije vrijeme započelo s istraživanjem u ovom području, no zasad nema standardiziranog instrumenta za mjerenje stavova prema silovanja. Stoga je cilj ovog rada provjeriti jednu od najpopularnijih mjera - Fieldovu skalu stavova prema silovanju te, ukoliko sadržajna i psihometrijska analiza to pokažu potrebnim, predložiti njenu modifikaciju za primjenu na hrvatskom uzorku. Istraživanje je provedeno na uzorku od 473 zagrebačkih studenata 1. i 2. godine različitih studijskih usmjerenja (245 djevojaka i 228 mladića). Kao vanjski kriterij valjanosti korištena je Skala mitova o silovanju. Rezultati su pokazali da se faktorska struktura skale iz Fieldovog istraživanja nije ponovila na hrvatskom uzorku, a analiza čestica je pokazala da skala mjeri srodne, ali ipak različite predmete mjerenja. Skala je modificirana prema dva kriterija: a) izuzete su čestice koje se odnose na uvjerenja u uzrocima silovanja i b) izuzete su čestice čija je korelacija s ukupnim rezultatom manja od 0.30. Predložena modifikacija sadrži 16 čestica koje se odnose na stav prema žrtvama silovanja. Nova skala ima jednofaktorsku strukturu i pokazala se visoko interno konzistentnom (α = 0,87) te u visokoj korelaciji s vanjskim kriterijem.

stavovi o silovanju; žrtve silovanja; Fieldova skala stavova prema silovanjuAutor: Željka Kamenov - Tajana Ljubin - Maja Vurnek -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados