EVALUACIJA INDIVIDUALNOG SAVJETOVALIŠNOG TRETMANA MLADIH KONZUMENATA MARIHUANEReportar como inadecuado
EVALUACIJA INDIVIDUALNOG SAVJETOVALIŠNOG TRETMANA MLADIH KONZUMENATA MARIHUANE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annual of social work, Vol.11 No.2 December 2004. -

Cilj evaluacije individualnog tretmana konzumenata marihuane u Savjetovalištu za probleme ovisnosti grada Zagreba bio je procjeniti uspješnost savjetovališnog procesa u radu s mladim korisnicima marihuane. To je prvo istraživanje ovakve vrste u nas. U skladu s ciljevima savjetovališnog tretmana i istraživačkim problemima konstruirana je posebni upitnik koju se klijenti ispunjavali na početku i kraju savjetovališnog tretmana.

U istraživanju je sudjelovao 51 klijent-ispitanik koji je prošao savjetovališni proces u trajanju 3-4 mjeseca. Ispitanici su srednjoškolci, eksperimentatori i konzumenti marihuane u dobi od 15 do 19 godina. Svim ispitanicima je ovo prva i jedina stručna intervencija vezana uz njihovo konzumiranje marihuane. Podaci analizirani na razini grupe pokazali su da je u svim relevantnim područjima – znanje, stavovi, odnosi u obitelji, odnos prema školi, samopoštovanje, slobodno vrijeme - došlo do značajnog pozitivnog pomaka u funkciji tretmana.

Evaluacija je pokazala da je opisani tretman uspješan i preporučljiv za konzumente tzv. lakih droga, te se može preporučiti za primjenu i u drugim sličnim institucijama u Hrvatskoj.

konzumenti; marihuana; mladi; savjetovališni tretman; evaluacijaAutor: Snježana Šalamon -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados