ANALIZA SADRŽAJA ČLANAKA U ČASOPISU LJETOPIS STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA U RAZDOBLJU OD 1994. DO 2003. GODINEReportar como inadecuado
ANALIZA SADRŽAJA ČLANAKA U ČASOPISU LJETOPIS STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA U RAZDOBLJU OD 1994. DO 2003. GODINE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004. -

U prilogu su analizirani članci objavljeni u časopisu Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada u razdoblju od 1994. do 2003. godine. Svrha rada bila je utvrditi strukturu objavljenih priloga, područje koje obuhvaćaju, autorsku analizu, te ustanove iz kojih dolaze autori objavljenih priloga. Analizirana je i citirana literatura (citiranje stranih i domaćih autora, članaka iz Ljetopisa, te autocitiranje). U prilogu je prikazana i tehnička analiza radova (obim rada, grafički prikazi, tablice). Na taj način analizirano je ukupno 222 priloga.

Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada; članak; stručni časopis; analiza sadržajaAutor: Dražen Kovačević - Josipa Crnoja Bartolić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados