SOCIJALNI RADNICI I PREDRASUDE - Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004.Reportar como inadecuado
SOCIJALNI RADNICI I PREDRASUDE - Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004. -

Cilj ovog rada je ukazati na značaj fenomena predrasuda, prvenstveno etničkih, zbog njihovog utjecaja na «stvarni svijet» u kojem prijeti opasnost od diskriminacije. Cjelokupna situacija, politička ideologija i nacionalizmi pridonose produbljivanju tih predrasuda, koje utječu na svakodnevni život i profesionalni rad. U centru pažnje su socijalni radnici koji rade u ovakvim uvjetima, a cilj je ukazati na moguće negativne posljedice po klijente socijalnog rada i ne ugroziti njihova osnovna ljudska prava. Rad socijalnih radnika u politiziranom kontekstu u kom se mnogo toga promatra kroz prizmu nacionalnog može biti pod utjecajem predrasuda, koje je prethodno potrebno razumjeti.

stereotipi; predrasude; etnička pripadnost; etnička netrpeljivost; kodeks etike socijalnog radaAutor: Sanela Šadić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados