IZLOŽENOST RATNIM DOGAĐAJIMA I KVALITETA ŽIVOTA STARIJIH OSOBA U KUTINI I PETRINJIReportar como inadecuado
IZLOŽENOST RATNIM DOGAĐAJIMA I KVALITETA ŽIVOTA STARIJIH OSOBA U KUTINI I PETRINJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004. -

Istraživanjem je obuhvaćeno 200 osoba starije životne dobi, od 60 godina i više, na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno gradova Petrinje i Kutine, tj. zajednica koje su bile «više» i «manje» izložene ratnim događajima. U istraživanju se nastojao ispitati odnos i struktura gubitaka starijih osoba koje žive u zajednicama koje su bile različito izložene ratnim događajima na doživljaj kvalitete života, te povezanost izloženosti stresu i kvalitete života starijih, uz osvrt na socio-demografske korelate ispitanika.

Pokazalo se da obje skupine ispitanika žive osrednje, ni osobito dobro, ni osobito loše, pri čemu ispitanici iz Kutine procjenjuju da žive ipak nešto bolje, kvalitetnije.

Pokazalo se da su stariji u progonstvu, a sada i u situaciji povratništva suočeni s brojnim gubicima i izvorima stresa, od kojih su najznačajniji gubitak doma i dosadašnjeg načina života. Kao najveće poteškoće ističu neizvjesnu budućnost i prisilnu promjenu životnih navika. Kumulativnim djelovanjem različitih stresora pojačava se osjećaj straha od neizvjesne budućnosti. Prisilne slike i dosjećanja na sve što su doživjeli od početka rata, pogoršano zdravlje i psihička napetost dodatno otežavaju ponovnu prilagodbu.

ljudi starije životne dobi; životni gubici (mirnodopski i ratni); kvaliteta životaAutor: Daša Poredoš - Dragutin Ivanec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados