Kretanja u svinjogojstvu na području Hrvatske 1994-2003Reportar como inadecuado
Kretanja u svinjogojstvu na području Hrvatske 1994-2003 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Agronomy journal, Vol.67 No.6 December 2005. -

„Tranzicija- je bila definirana kao razdoblje prelaska s centralne planske pri-vrede na slobodno tržišno privređivanje. Planska je privreda bila odbačena kao ideološka, suprotna „slobodnom svijetu- i tržištu. U Republici Hrvatskoj raz-doblje „tranzicije- počelo je stvarno 1. siječnja 1994. godine, kada su na snagu stupili propisi, kojima su bili određeni novi uvjeti privređivanja. Pošto je Hrvatski stočarski centar objavio u proljeće godine 2004. Godišnje izvješće 2003. – Svinjogojstvo pa Državni statistički zavod Republike Hrvatske Statistički ljetopis 2004., postalo je mogućim sagledati svinjogojstvo u cjelini, a ne samo u svinjogojskim poduzećima, tijekom čitavoga prvoga desetljeća „tranzicije- u Republici Hrvatskoj. Proučavanju je bio cilj iz neospornih činjenica ustanoviti kretanja koja upućuju na moguće posljedice. Materijal su u istraživanju činili podaci objavljeni u izvještajima Hrvatskoga stočarskoga selekcijskoga centra i Hrvatskoga stočarskoga centra, oni koje je objavio Državni statistički zavod RH te objavljeni u knjizi „Opskrba ljudi mesom za zdravlje- (Sviben, 2001). Na osnovi ishoda obrade podataka, obavljene i statističkim postupcima, navoda u znanstvenom i stručnom štivu te razmatranja, bilo je moguće zaključiti, da se u Republici Hrvatskoj tijekom prvoga desetljeća „tranzicije- obujam proizvodnje svinja za klanje održavao više-manje jednakim na razini približno 30% manjoj od postignute u godini 1990. te u količini koja je mogla zadovoljiti tek približno četvrtinu potreba stanovništva za svinjetinom radi dobra zdravlja. Intenzivirala se proizvodnja svinja za vlastitu potrošnju. Držaoci svinja sve su manje svinjama privređivali. Bivao je sve veći broj svinja zaklanih po aktivnom poljoprivredniku godišnje kod kuće, a sve manji broj svinja zaklanih po aktivnom poljoprivredniku godišnje u klaonicama. Smanjivao se broj svinja zaklanih u klaonicama po nepoljoprivrednom stanovniku godišnje te se može očekivati, da će se do godine 2008. smanjivati prema jednadžbi izračunatoj s podacima za godine 1998-2003. po stopi većoj od one prema jednadžbi izračunatoj s podacima za godine 1994-2003. Takva su kretanja opažena i moguće posljedice sagledane i s trendovima za kretanje prosječnoga broja krmača godišnje te broja odojaka odbijenih u godini u velikim farmama. Broj svinja zaklanih u klaonicama po nepoljoprivrednom stanovniku godišnje bio je jako, pozitivno i značajno povezan s brojem živih sredstava za rad i s obujmom proizvodnje predmeta rada u veleobrtnim svinjogojskim poduzećima. Tijekom „tranzicije- došlo je do toga, da jest i da će u dogledno vrijeme opskrba svinjetinom nepoljoprivrednoga stanovništva u Hrvatskoj biti sve manja od svinja proizvedenih u svinjogojstvu na području Hrvatske.

svinjogojstvo; Hrvatska; tranzicijaAutor: Marijan Sviben -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados