Ponašanje i stavovi potrošača na zagrebačkom tržištu kiselog kupusaReportar como inadecuado
Ponašanje i stavovi potrošača na zagrebačkom tržištu kiselog kupusa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Agronomy journal, Vol.67 No.6 December 2005. -

Posljednjih nekoliko godina pojačana je konkurencija na domaćem tržištu kiselog kupusa. Temeljna pretpostavka za uspjeh na ovom tržištu je ispunjenje potrošačkih zahtjeva. Predmet ovog istraživanja bili su potrošački zahtjevi na zagrebačkom tržištu kiselog kupusa odnosno ponašanje i stavovi kupaca ovog proizvoda. Za potrebe istraživanja provedena je desk analiza tržišta, dubinski intervju (n = 11) te anketno ispitivanje (n = 100). Rezultati istraživanja daju informativnu podlogu proizvođačima kiselog kupusa za izradu marketinškog programa.

Kiseli kupus; potrošači; anketno istraživanjeAutor: Damir Kovačić - Branka Šakić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados