Izbjeglice i interno raseljene osobe u Crnoj Gori – trajna rješenjaReport as inadecuate
Izbjeglice i interno raseljene osobe u Crnoj Gori – trajna rješenja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Migration and Ethnic Themes, Vol.21 No.4 December 2005. -

I nakon više od desetljeća problem izbjeglica i interno raseljenih osoba u Crnoj Gori vrlo je aktualan. Rad daje prikaz trenutačne situacije u Crnoj Gori s obzirom na broj i ekonomsko-socijalni status izbjeglica i interno raseljenih osoba, s posebnim naglaskom na Romima koji su, kao interno raseljeni s Kosova – zbog niska stupnja obrazovanja i jezične barijere – prepoznati kao najugroženija populacija. Pored konkretnih podataka o životnom standardu spomenute populacije, posebna pažnja posvećena je međusobnom odnosu raseljenih s jedne te domicilnog stanovništva i lokalne samouprave s druge strane. Predstavljeni su rezultati istraživanja provedenih na reprezentativnom uzorku raseljenih i predstavnika lokalne zajednice, te među kompetentnim predstavnicima lokalnih samouprava, koji potvrđuju da u svakodnevnom životu ljudi zanemaruju političku pripadnost i historiju, te da su usredotočeni na egzistencijalna pitanja. Predstavljaju se rješenja koja predlaže Strategija za trajno rješenje pitanja izbjeglica i interno raseljenih osoba u Crnoj Gori, čija realizacija u narednih tisuću dana, u kontekstu regionalnih događanja, predviđa zatvaranje »izbjegličkih dosjea« na području Crne Gore.

izbjeglice; interno raseljene osobe; Crna GoraAuthor: Dragana Radević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents