Značajke okluzalnih ploha donjih molara na uzorku hrvatske populacijeReportar como inadecuado
Značajke okluzalnih ploha donjih molara na uzorku hrvatske populacije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.37 No.1 March 2003. -

Svrha ovoga istraživanja bila je utvrditi značajke okluzalnih ploha donjih molara na uzorku hrvatske populacije. Klasifikacija značajki okluzalnih ploha molara određena je prema standardima za karakterizaciju morfoloških varijanti trajnih zuba po ASU (Arizona State University - Dentoantropološki sustav Državnoga sveučilišta u Arizoni).

Na temelju dobivenih rezultata oblika brazdi u donjih molara, glede evolutivnog procesa kod tih zuba, može se zaključiti da je prvi donji molar najkonzervativniji. Kod drugoga donjeg molara znakovita je pojava visoke čestoće oblika +. Kako se oblik + može uzeti kao najviši evolucijski stadij konzervativnog oblika Y, ili pak kao početak najrazvijenijeg oblika X, za drugi donji molar može se reći da je u prijelaznome stadiju, s tim što je s postignutom evolucijskom razinom svakako bliži donjemu trećem molaru. Treći donji molar dosegnuo je najviši razvojni oblik u oblikovanju okluzalne plohe donjih molara.

okluzalne plohe; donji molariAutor: Mihajlo Maćešić - Zvonimir Kaić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados