Odnos psihičkih svojstava i oralnih bolesti s mogućom psihosomatskom etiologijomReportar como inadecuado
Odnos psihičkih svojstava i oralnih bolesti s mogućom psihosomatskom etiologijom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.37 No.1 March 2003. -

Ispitivanje je provedeno da bi se utvrdila prevalencija oralnih bolesti Aphthae recidivantes, Lichen ruber planus, simptoma kserostomije i stomatopiroze, zatim oralnih parafunkcija, bruksizma i disgeusije te ispitala njihova moguća povezanost s različitim intenzitetima psihičkih svojstava samopoštovanja, anksioznosti i neurotizma u istom ispitnom uzorku stanovnika jednoga dijela Gorskoga kotara.

U ispitivanje je bilo uključeno 277 ispitanika koji su potanko oralno pregledani i izvršena su odgovarajuća oralna ispitivanja. Psihološko ispitivanje provedeno je s pomoću dijelova psihotesta -18 PF-. Ispitivanje je pokazalo da se na području Fužina i Lokava najčešće javljaju oralne parafunkcije (u 36,1 % ispitanika) i aftozne lezije (19,2% ispitanika), zatim bruksizam (13,7 %), kserostomija (12,27 %) i stomatopiroze (10,3%), a rijetko se javljaju poremećaji okusa (2,3 %) i oralni lichen (1,2 %).

Psihološko je ispitivanje pokazalo da u ispitnome uzorku postoje tendencije prema visokome stupnju samopoštovanja, niskome stupnju anksioznosti i još nižemu stupnju općeg neurotizma. Utvrđeno je da postoji pozitivna povezanost između pojave kserostomije, stomatopiroze, recidivirajućih afti i bruksizma u odnosu prema pojavi anksioznosti, te stomatopiroze i kserostomije s neurotizmom. Nalazi su statistički znatni, ali se na osnovi takvih deskriptivnih ispitivanja ne može tvrditi da su promatrana duπevna svojstva uzrok nastanku tih bolesti već da su samo s njima znatno povezani.

psihosomatske oralne bolesti; samopoštovanje; anksioznost; neurotičnostAutor: Ivica Richter - Iva Vidas - Petar Turčinović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados