Kirurški postupci u liječenju velikih koštanih šupljina čeljustiReportar como inadecuado
Kirurški postupci u liječenju velikih koštanih šupljina čeljusti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.38 No.4 December 2004. -

Problem izbora kirurškoga postupka pri liječenju velikih koštanih šupljina koje nastaju pošto se odstrane benigne patološke promjene čeljusti sastoji se u tome kako kirurškim postupkom spriječiti moguće recidive lokalno invazivnih promjena te kako bez infekcije osigurati organizaciju krvnog ugruška i obnovu kosti. To je u povijesti bilo razlogom nastanka i razvoja nekoliko različitih kirurških postupaka. Prikazat će se rezultati liječenja velikih koštanih šupljina metodom Partsch II s intraoralnom poslijeoperativnom sukcijom, metodom Partsch II s dekortikacijom jedne strane čeljusti, rezultati nakon punjenja koštanih defekata s resorbilnim granulatom trikalcijeva fosfata (BioResorb tvrtke -Oraltronics-), te rezultati liječenja dvofaznim kirurškim postupkom. Iz rezultata provedenih kliničkih istraživanja može se zaključiti da svaka od spomenutih metoda daje dobre rezultate, ako se primijeni u ispravno izabranim indikacijama. Primjena intraoralne sukcije sigurna je i najjeftinija metoda za najveće koštane defekte, pogotovo ako se istodobno izvrši i dekortikacija jedne koštane stijenke. Primjena aloplastičnoga resorbilnog materijala sigurnija je od primjene neresorbilnih materijala i cijeljenje se završava bez komplikacije u razdoblju od šest mjeseci. Dvofazni kirurški postupak u liječenju odontoma čeljusti jedinstven je u literaturi. Napuštene metode marsupijalizacije ponovno oživljavaju nakon eksperimentalnih istraživanja kojima je dokazana promjena potentnosti epitela tako liječenih odontogenih keratocista za koje je iz literature i iz svakodnevne prakse poznato da su izrazito sklone recidivu, pa ih suvremena patologija danas svrstava među odontogene tumore.Autor: Goran Knežević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados