Učinak nearomatskoga naftalana na mišji oralni planocelularni karcinom - pilot studijaReportar como inadecuado
Učinak nearomatskoga naftalana na mišji oralni planocelularni karcinom - pilot studija - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.38 No.4 December 2004. -

Nearomatski visokosteranski naftalan (NAVS) posebna je frakcija hrvatske nafte, iznimno bogata steranima, iz koje je odstranjen aromatski sastav. Steranima se pripisuje bioaktivnost slična steroidnim hormonima, modulatorima tumorskoga rasta. Potaknuti rezultatima prijašnjih in vitro i in vivo studija o inhibitornom efektu NAVS-a na rast planocelularnog karcinoma, proveli smo studiju o njegovu učinku na oralni planocelularni karcinom (OPCC) u miševa.

Ciljevi: 1) ispitati valjanost jednostavnog eksperimentalnog modela OPCC-a; 2) ispitati mogući antiproliferativni učinak NAVS-a na postavljenome modelu praćenjem tumorskoga rasta; 3) ispitati antineoangiogeni učinak NAVS-a kao objašnjenje mogućeg antiproliferativnog učinka, te za tu prigodu procijeniti mogućnost križne reaktivnosti anti-humanih imunohistokemijskih markera s mišjim tkivom. Suspenzija od 100 μl s 105 SCC VII stanica inokulirana je intraoralnim putem pod bukalnu sluznicu u 48 singeničnih C3H miševa. Sedam dana nakon inokulacije životinje su podijeljene u 6 jednakih skupina, te se miševima, ovisno o skupini, intratumorski injiciralo po 100 μl sljedećih tvari: parafinsko ulje (PO) kao negativna kontrola, NAVS (u jednoj skupini 7 dana, a u drugoj skupini 14 dana nakon inokulacije tumora), 1, 25 dihidroksiergotamin (1,25-D3) kao pozitivna kontrola, te kombinacije NAVS s 1,25-D3 i PO s 1,25-D3. Rast tumora praćen je tjednim mjerenjem s pomoću kalipera. Životinje su žrtvovane 1., 2., 3. i 4. tjedna nakon aplikacije ispitivanoga sredstva. Histološki pripravci eksplantiranih tumora bojeni su hematoksilin-eozinom te imunohistokemijski s anti-CD34 protutijelima radi procjene tumorske neoangiogeneze. U usporedbi s PO skupinom, tumorski rast i angiogeneza bili su sniženi u 1,25-D3 i NAVS skupinama. NAVS vjerojatno smanjuje rast OPCC-a inhibicijom vaskularne proliferacije potrebne za tumorski rast.Autor: Ivan Alajbeg - Siniša Ivanković - Mislav Jurin - Ahmed Pirkić - Iva Alajbeg-Žilić - Ana Cekić-Arambašin -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados