Poredbeno istraživanje lomnih sila krunica iz triju različitih nekovinskih materijalaReport as inadecuate
Poredbeno istraživanje lomnih sila krunica iz triju različitih nekovinskih materijala - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.39 No.3 December 2005. -

Zahtjevi pacijenata za visokom estetikom tijekom rekonstruktivnih protetskih zahvata pospješili su razvoj novih materijala i tehnologija. Sile koje djeluju u postkaninom dijelu zubnoga niza iznose ≥ 500 N, pa i materijali koji se upotrebljavaju za izradbu nadomjestaka moraju izdržavati te sile. Svrha je istraživanja bila istražiti otpornost na lom triju nekovinskih materijala: 1. ceromer (Targis, Ivoclar-Vivadent), 2. ceromer ojačan vlaknasto ojačanim kompozitom (Targis-Vectris, Ivoclar-Vivadent), 3. nekovinski keramički sustav (IPS Empress 2, Ivoclar-Vivadent).

Iz svake vrste materijala izrađeno je po 18 istovjetnih krunica na gipsanome modelu izbrušenog prirodnog drugoga donjeg pretkutnjaka, prema uputama proizvođača. Isti je brušeni zub upotrijebljen za izradbu kovinskoga modela na kojemu su umetane krunice u univerzalnu kidalicu ZWICK. Tlačna je ploča modificirana s trnom dijametra 7 mm koji je djelovao silom na okluzijsku plohu pod kutom od 180°. Sila je aplicirana do prvoga znaka loma, a iznos je zabilježen.

Polovina je uzoraka prije ispitivanja termociklirana 1000 puta po 20 sekunda na temperaturi od 2°C i 55°C s razmakom od 40 sekunda između urona za temperiranje uzoraka.

Izmjerena srednja vrijednost iznosa sile do loma za netermociklirane uzorke iznosile su za krunice iz ceromera 577,8 ± 113,4 N, za krunice iz ceromera i vlaknasto ojačanoga kompozita 923,3 ± 229 N, a za krunice iz nekovinske keramike 1208,9 ± 161,8 N. Mann-Whitney U testom utvrđena je znatna razlika između svih triju materijala (pAuthor: Danijel Fiket - Adnan Ćatović - Mladen Franz - Davor Seifert -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents