MECHANISMS IN THE CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF TERRITORIAL IDENTITY IN THE LANDS OF ROMANIAReportar como inadecuado
MECHANISMS IN THE CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF TERRITORIAL IDENTITY IN THE LANDS OF ROMANIA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

1 Faculty of Geography

Abstract : This paper approaches the mechanisms that worked for building the identity of the -lands- of Romania. The focus is on the significance that identity had and still has in ensuring the sustainable functioning of these regional systems. The case of the Land of Năsăud is discussed in order to support our point of view on this theme.

Résumé : Această lucrare abordează mecanismele care au contribuit la construirea identităţii -ţărilor- din România. Ne-am focalizat demersul asupra semnificaţiei pe care identitatea a avut-o şi încă o mai are în asigurarea funcţionării durabile a sistemului regional de acest tip. Cazul Ţării Năsăudului este discutat pentru a argumenta punctul nostru de vedere pe această temă

en ro

Keywords : territorial identity mental criterion -lands- the Land of Năsăud region limits Territorial Intelligence

keyword : identitate teritorială criteriul mental -ţări- Ţara Năsăudului regiune limite.

Autor: Oana-Ramona Ilovan -

Fuente: https://hal.archives-ouvertes.fr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados