Errealitate soziolinguistikoaren deskribapena eta irudikatzea – Hiru aldagairekiko modeloakReport as inadecuate
Errealitate soziolinguistikoaren deskribapena eta irudikatzea – Hiru aldagairekiko modeloak - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

1 IKER - Centre de recherche sur la langue et les textes basques

Abstract : Like other sciences, sociolinguistics tries to offer some objective and rational understanding of a part of reality. Before proceeding to explain, and then to predict the effects of the reality studied, we must first set out to describe it. For this purpose, sociolinguistics has created analytical categories and descriptive schemas. In this article, we focus on those models or schemas which are made up of three basic elements or components. Those three-sided models are quite widspread in sociolinguistics. They make up a long list. We comment on some of the most significant ones.

Résumé : Soziolinguistika, beste zientziak bezala, errealitatearen zati baten ulermen objektibo eta arrazoizkoa ematen saiatzen da. Errealitatea azaldu, adierazi baino lehen, eta ondotik aztertua den errealitatearen ondorioak aurresan baino lehen, deskribapena dugu. Hortarako, helburu horrendako, soziolinguistak kategoria analitikoak sortzen ditu, eskema deskriptiboak eraikitzen ditu. Testu honetan hiru elementu edo osagaiz osatuak diren modeloei, irudikapenei, eskemei interesatzen gatzaizkie. Triptiko horiek, nahiz modelo deskribatzaileak, nahiz modelo teorikoak, aski hedatuak dira soziolinguistikan ; hoien zerrenda luzea da. Esanguratsu, ohargarri batzuk hautatu ditut.

Keywords : applications case of Basque three-sided models analytic categories sociolinguistics description

Author: Jean-Baptiste Coyos -

Source: https://hal.archives-ouvertes.fr/DOWNLOAD PDF
Related documents