Com es treballa en una aula virtual multilingüe? un entorn daprenentatge multilingüe amb moodle i apertium Reportar como inadecuado
Com es treballa en una aula virtual multilingüe? un entorn daprenentatge multilingüe amb moodle i apertium - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Cristina Borrell ;UOC Papers. Revista sobre la sociedad del conocimiento 2008, 6

Autor: Antoni Oliver

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica Oliver, Antoni; Borrell, Cristina Com es treballa en una aula virtual multilingüe? Un entorn daprenentatge multilingüe amb Moodle i Apertium UOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm.
6, abril, 2008, pp.
1-7 Universitat Oberta de Catalunya Catalunya, España Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=79013126008 UOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento, ISSN (Versión electrónica): 1885-1541 uocpapers@uoc.edu Universitat Oberta de Catalunya España ¿Cómo citar? Número completo Más información del artículo Página de la revista www.redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Universitat Oberta de Catalunya http:--uocpapers.uoc.edu article Com es treballa en una aula virtual multilingüe? Un entorn d’aprenentatge multilingüe amb Moodle i Apertium Antoni Oliver Cristina Borrell Data de presentació: gener de 2008 Data d’acceptació: febrer de 2008 Data de publicació: abril de 2008 Resum Abstract La UOC, en el marc de la càtedra de multilingüisme UOC-Linguamón, ha desenvolupat un entorn virtual d’aprenentatge amb un sistema de traducció automàtica integrat.
Gràcies a aquest projecte, que funciona amb les aplicacions de programari lliure Moodle i Apertium, es pot disposar d’un entorn d’aprenentatge multilingüe en català, castellà, anglès i francès.
Aquest entorn s’alliberarà amb una llicència de programari lliure.
El traductor inclou un detector de llengua i un mòdul de preedició que corregeix els missatges entrants sense cap mena d’intervenció de l’usuari.
Això ajuda a millorar la qualitat de les traduc­ cions resultants.
Tot el sistema s’ha adaptat a la tipologia textual dels missatges electrònics amb un estudi previ dels missatges dels fòrums de la UOC. The UOC, within the framework of the ...

Documentos relacionados