Les diferències salarials en leconomia del coneixement: una anàlisi empírica per a espanya Report as inadecuate
Les diferències salarials en leconomia del coneixement: una anàlisi empírica per a espanya - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

UOC Papers. Revista sobre la sociedad del conocimiento 2008, 6

Author: Ángel Díaz-Chao

Source: http://www.redalyc.org/


TeaserRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica Díaz-Chao, Ángel Les diferències salarials en leconomia del coneixement: una anàlisi empírica per a Espanya UOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm.
6, abril, 2008, pp.
31-37 Universitat Oberta de Catalunya Catalunya, España Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=79013126006 UOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento, ISSN (Versión electrónica): 1885-1541 uocpapers@uoc.edu Universitat Oberta de Catalunya España ¿Cómo citar? Número completo Más información del artículo Página de la revista www.redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Universitat Oberta de Catalunya http:--uocpapers.uoc.edu article Dossier «TIC i treball: cap a nous sistemes organitzatius, noves estructures ocupacionals i salarials, i nous mecanismes d’intermediació» Les diferències salarials en l’economia del coneixement: una anàlisi empírica per a Espanya Ángel Díaz-Chao Data de presentació: gener de 2008 Data d’acceptació: febrer de 2008 Data de publicació: abril de 2008 Resum Abstract L’anàlisi de les diferències salarials ha estat objecte d’estudi moltes vegades amb els diferents corrents literaris que han caracteritzat l’economia laboral.
Les diferències salarials s’han atribuït a les diferències que hi ha entre els mateixos treballadors (l’experiència, l’educació, etc.) i també a l’estructura i l’entorn de l’empresa (estratègia, organització, institucions, canvis tecnològics, etc.).
En aquest article analitzem els diferencials salarials en el context de l’economia del coneixement.
Amb dades de l’enquesta d’estructura salarial, elaborada per l’INE, observem que els salaris depenen positivament de la intensitat en coneixement de l’activitat que fa l’empresa i de la intensitat d’ús de ...

Related documents