Lorganització en xarxa del treball: una aproximació empírica per a lempresa catalana Reportar como inadecuado
Lorganització en xarxa del treball: una aproximació empírica per a lempresa catalana - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

UOC Papers. Revista sobre la sociedad del conocimiento 2008, 6

Autor: Pilar Ficapal-Cusí

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica Ficapal-Cusí, Pilar Lorganització en xarxa del treball: una aproximació empírica per a lempresa catalana UOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm.
6, abril, 2008, pp.
14-30 Universitat Oberta de Catalunya Catalunya, España Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=79013126005 UOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento, ISSN (Versión electrónica): 1885-1541 uocpapers@uoc.edu Universitat Oberta de Catalunya España ¿Cómo citar? Número completo Más información del artículo Página de la revista www.redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Universitat Oberta de Catalunya http:--uocpapers.uoc.edu article Dossier «TIC i treball: cap a nous sistemes organitzatius, noves estructures ocupacionals i salarials, i nous mecanismes d’intermediació» L’organització en xarxa del treball: una aproximació empírica per a l’empresa catalana Pilar Ficapal-Cusí Data de presentació: gener de 2008 Data d’acceptació: febrer de 2008 Data de publicació: abril de 2008 Resum Abstract En el procés de construcció de l’economia i la societat del coneixement les fonts de l’eficiència empresarial s’estan transformant profundament. Com ens assenyala l’evidència empírica internacional, a l’explicació del potencial de creixement a llarg termini de l’activitat empresarial (productivitat del treball) s’afegeix tot un conjunt d’elements no tangibles, com el capital humà, l’organitzatiu i el tecnològic, així com les seves relacions de complementarietat, que cada vegada tenen més importància.
A partir de la literatura sobre les xarxes intraorganitzatives, en aquest article analitzarem els sistemes d’organització del treball a l’empresa catalana durant l’exercici 2003.
Constatarem el següent: a) que les pràc...

Documentos relacionados