Canvi tecnològic digital esbiaixador dhabilitats e-sbtc, ocupació i salaris: un estat de la qüestió Reportar como inadecuado
Canvi tecnològic digital esbiaixador dhabilitats e-sbtc, ocupació i salaris: un estat de la qüestió - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

UOC Papers. Revista sobre la sociedad del conocimiento 2008, 6

Autor: Joan Torrent-Sellens 16289

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica Torrent-Sellens, Joan Canvi tecnològic digital esbiaixador dhabilitats (e-SBTC), ocupació i salaris: un estat de la qüestió UOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm.
6, abril, 2008, pp.
1-13 Universitat Oberta de Catalunya Catalunya, España Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=79013126004 UOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento, ISSN (Versión electrónica): 1885-1541 uocpapers@uoc.edu Universitat Oberta de Catalunya España ¿Cómo citar? Número completo Más información del artículo Página de la revista www.redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Universitat Oberta de Catalunya http:--uocpapers.uoc.edu article Dossier «TIC i treball: cap a nous sistemes organitzatius, noves estructures ocupacionals i salarials, i nous mecanismes d’intermediació» Canvi tecnològic digital esbiaixador d’habilitats (e-SBTC), ocupació i salaris: un estat de la qüestió Joan Torrent-Sellens Data de presentació: gener de 2008 Data d’acceptació: febrer de 2008 Data de publicació: abril de 2008 Resum Abstract La transformació del treball és una de les principals manifestacions del procés de transició d’una economia industrial a una economia global i basada en el coneixement.
Tot i que la relació entre tecnologia i treball és un vell i controvertit camp de discussió de l’anàlisi econòmica i social, la literatura sobre el canvi tecnològic esbiaixador d’habilitats ens confirma que la tecnologia per si mateixa no és la causa única de cap resultat en el món laboral.
Les habilitats, capacitats i competències dels treballadors, els esquemes productius i organitzatius, les decisions directives, els sistemes de relacions laborals, els entorns culturals i institucionals i les polítiques públiques es converteixen ...

Documentos relacionados