La competència «el treball col-laboratiu»: una oportunitat per a incorporar les tic en la didàctica universitària. descripció de lexperiència amb la plataforma acme udg Report as inadecuate
La competència «el treball col-laboratiu»: una oportunitat per a incorporar les tic en la didàctica universitària. descripció de lexperiència amb la plataforma acme udg - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ferran Prados Carrasco ; Jordi Poch i García ; Josep Soler i Masó ;UOC Papers. Revista sobre la sociedad del conocimiento 2009, 8

Author: Maria del Carmen Echazarreta

Source: http://www.redalyc.org/


TeaserUOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento E-ISSN: 1885-1541 dbindexing@uoc.edu Universitat Oberta de Catalunya España Echazarreta, Maria del Carmen; Prados Carrasco, Ferran; Poch i García, Jordi; Soler i Masó, Josep La competència «El treball col-laboratiu»: una oportunitat per a incorporar les TIC en la didàctica universitària.
Descripció de lexperiència amb la plataforma ACME (UdG) UOC Papers.
Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm.
8, abril, 2009, pp.
13-23 Universitat Oberta de Catalunya Barcelona, España Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=79015644004 Comment citer Numéro complet Plus dinformations de cet article Site Web du journal dans redalyc.org Système dInformation Scientifique Réseau de revues scientifiques de lAmérique latine, les Caraïbes, lEspagne et le Portugal Projet académique sans but lucratif, développé sous linitiative pour laccès ouverte Universitat Oberta de Catalunya http:--uocpapers.uoc.edu article Dossier «Treball col·laboratiu, visions disciplinàries» La competència «El treball col·laboratiu»: una oportunitat per a incorporar les TIC en la didàctica universitària.
Descripció de lexperiència amb la plataforma ACME (UdG) Carmen Echazarreta, Ferran Prados, Jordi Poch i Josep Soler1 Data de presentació: gener de 2009 Data dacceptació: febrer de 2009 Data de publicació: abril de 2009 Resum Abstract Larticle és una reflexió sobre els requisits de formació dels professio­ nals que demana la societat del coneixement.
Un dels objectius més importants que ha de tenir la universitat en la societat del coneixe­ ment és la formació de professionals competents que tinguin prou ei­ nes intel·lectuals per a enfrontar-se a la incertesa de la informació, a la consciència que aquesta té una data de caducitat a curt termini i a lansietat que això provoca.
Però, a més, també han de ser capaços de definir i crear les eines de treball amb què dona...


DOWNLOAD PDF
Related documents