Philippi Honorii ... Thesaurus politicus, hoc est, selectiores tractatus, monita, acta, relationes, et discursus pluriuariam et exquisitam regiae prudentiae, et principum ... : opus collectum ex italicis cum publicatis ..Reportar como inadecuado
Philippi Honorii ... Thesaurus politicus, hoc est, selectiores tractatus, monita, acta, relationes, et discursus pluriuariam et exquisitam regiae prudentiae, et principum ... : opus collectum ex italicis cum publicatis .. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contributor: Hoffman, Nicolás, imp.Fischer, Jacobus, Herederos de

Publisher: Francofurti : typis Nicolai Hoffmanni : impensis Iacobi Fischeri

Issued date: 1617

Coverage spatial: Alemania-Frankfurt

Rights: Dominio Público

Description: 

Texto paralelo latín - italiano 

Philippus Honorius es seud. de Giulio Belli 

Sign.: :\p4\s, 2:\p2\s, A-Z\p4\s, 2A-2Z\p4\s, 3A-3Z\p4\s, 4A-4R\p4\s 

Error de pag., de p. 648 pasa a 659 

Port. con grab. xil 

Texto a dos col. Autor: Honorius, Philipus

Fuente: http://e-archivo.uc3m.es


IntroducciónV - hv]]o}---D]X]o]} í: t - i f-- f i C - .- fi 5Í.
** hv]]o}---D]X]o]} ifc- 1 hv]]o}---D]X]o]} % fc C - J ri fe- 4 tn 1 y r hv]]o}---D]X]o]} - -.í I; PHILIPPI HONORII T H E S A V R V S POL I T I c V s, Hoceñy S E L E C T I O R E S T R A C T A T V S , MONITA, A C T A , RELATIONES , ET D I S C VR S VS PLVRI» VARIAM ET EXQVISITAM REGI £ PR VD EN TIi£, ET PR IN C IP V M , Rerumpublicarum, Qpntiumquc documentafuppeditantes, vniuerfis prudentias ciuiiis and Politicarum rerum ftudiofis, quive domi militi^pqoe cum gloria: and : hono­ ris fama verfari, and : in Magnatumprocerumque Aufe-dignitatem j and inLegationibus authoritatem obtueri cupiunt, perutiles and : omninoneceflarij, ^ P T H O R IB V S P A R T I M TRzECLARIS E T F R V D E N T I S S I M I S S V M M O R V M ¿ M O N A R C H A R V M ^ E T R E R V M FV»blicarum OrcLtorihm ,pxrtim aliis doBijJinm rerum agendarum ex~ pertijpmisviru. O P V S C O L L E C T V M E X I T A L I C I S C V M P V B L I C A T I S ,T V M manufcriptisvariisvaiiorum AmbaíTatorumobferuanonibus and difcurfibus accurato cumdelcólu concinnatum, and ingratiamPoliticaeiapientiae, and ling uarumiludioforum nunc Latine iimul and Italice editum. E D I T I O P O S T R E M A . Operis argumenta Elenchus duplex Italicus Sc Latinas indicabit. DC Typis N X V I - . FRANCOFVRTI, H o f f m a n n i , Impenfis h a :r e d u m i c o l a i Iaco b i F isch er i. hv]]o}---D]X]o]} ’■ , Jf L V. w t - . • ri -i?r -‘tV hv]]o}---D]X]o]} 5 ^ ; - ’ri y f - BIBLIOPOLA LECTORI D ID o CAN S. Res potiflim um licet narioncs fin t, can* dide Leótor, quarum ingenium , doá:rinamSc iudicium nos Germani hodie fufpicimus6c admiramur, Italorum ,Galíof um 6c Hi^anorum,alijs hos,alijs illospro animo­ rum captu 6cafFc Stucommendantibus:compertum tamen habemus, Italos vt fitii 6c temperatura coeli, íta animi pariter corporifque bonis antecellere.
Ec quod Ariftotelesin 7» Politíc.
de Grascis fuis aífir...

Documentos relacionados