Trabajos de estudiantes: un caso de colecistitis litiasica tratado con colecistotomia (colecistendesis) Reportar como inadecuado
Trabajos de estudiantes: un caso de colecistitis litiasica tratado con colecistotomia (colecistendesis) - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.Nombre de la enferma: M. de los A. H.Cama N° 4.Edad, 29 añosEstado civil: SolteraProfesión, Oficios domésticosProcedencia, traslado del Servicio de Clínica Terapéutica del Prof. Salgar verificado el 16 de mayo de 1945.Ultima residencia, La Ciudad.Natural de Simijaca Cundinamarca.Fecha de entrada al Hospital, 18 de abril de 1945.Fecha de salida del Hospital, 31 de mayo de 1945.Causa de la salida, mejoría.Tratamiento practicado en el Servicio del Prof. Piñeros, Colecistotomía, con extracción de calculos y apendicectomía.Fecha de la operación, 17 de mayo de 1945.

Tipo de documento: Artículo - Article

Palabras clave: Medicina, Gastroenterología, Hepatología, colecistitis litiasica, colecistotomia, colecistendesis

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co


Introducción1HABA.IU::i lJ}; 1~::illUl,-;-IE::i. Hosptru l de ~;J11 .luun lit· Ilin~.-:-:;l·l·-·;(·io Ill Cliniru QlIir(lq,ziC;l del tlrure~ul J1iiilI-US ::)u,uez.-.]dl de Cliulcn.
dodo]- .Iul!o Pera[an. U;- C.-::iU lJIe (OLEI:I::iTIIIi 1.111.--1(.- LECI ::iT )10)11 A Lu] Arist utc» OUI(.:lfI Xumln-c de lu cnfettun Cam- - J. E-dad, 2D iJIJUS. TH.--I.-IIl) -UII(.01· : .-1.
de 10:-; (.-1111111111 Sahr.u, -I Hlilie,lrlo CO· tlLJ Cur-,o}. A.
H. Estado civi I, solturu. J1-ofc!-:i{ltl.
O[i-iO:-i dotuexri cos. Procedenciu. tru sludo del 8tl--i(:il) dt Cliuicu 110l. (OS I CUI.
EC 1811-:;-I)E::i 181 In dl lll tyn de T1J,·;tjllulkn del ID·!ii. Tftimn iesideuciu.
1.,1 linl!;HI. Xut um l dr Suuijucu ((lIlldiIUlIII;IIT,I). Fecha de lllinlda ill Ho,-pihll.
1--: df uuri l lip ID·I:), Pecha de snlidn del Uospltul. Causa fie 1 1 salidn.
un-jruiu. ;{1 lit, lIl;IYii de 1!).J;-). Ir.u.unicut« prn ctirurlu eu 1,1 ~Pt--itio Ilt,1 ll-nL lil-It.I·O~, (011.- ci -.to hill) Iii , COIl 1-:-:ll-;liTi{JlI de C(lklllu:-:.
y .uu-udic-t-ctoutin . Fecha df 1:1 O!w!--Idi)l!. POl fJIIP du n no o n umentnbu duo -I 110R IUIHCS. 17 ell 111il,yO dl ID·Uj, -{o8jJilof- lus ~ Yinn IHlIIPlf h d l!l;11l II «ou dichos toll hl:-: (Olllil!;I:;. (6-li(n~.
Y dl-:-:PII{:-- dt dkll.n .: lollJill,n.; llnd,- dialll-i(-;l~ (-D;;ll-I-t;l AJllr(-((-fwks IIllil.
((Ierlil c(Jlil-t,:-( (-;1- dur-nbnn 1I.lstn 1111 tll;I, EI dolor l- 1.1:-: ClI,l1lK vumituha (-11;111(10 t:.dll.;- C!I,J!cs t1IpOKifiIH](f P0:il-Pl-Ullfli;lI). !tflllifiorrs. ~ FI ;:-:-:lf~i-i(il.
11 1((- -It) ,-trios. pildl( 1Il111itl il ((JlI:-:IIlltllci;t 11(1 VolUlltell XIV. !-Q 2, :lgostO, HH5,. 123 La madre vive, y goza de -regular- sal lid. renin.
,siete hermauus, de 108 CHides linn nuu-io de ]41 meses, a tOllSCcllcncia.
de 1111 sarnmpiou. Dice la cnterma que ...


Documentos relacionados