Enfermedades ganglionares Reportar como inadecuado
Enfermedades ganglionares - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.Vamos a considerar las alteraciones patológicas del sistema ganglionar linfático, haciendo su estudio con los métodos de patología clínica, es decir, considerando las diversas enfermedades que pueden ocurrir en el sistema, a través del diagnóstico diferencial de los casos presentados.

Tipo de documento: Artículo - Article

Palabras clave: Medicina, Endocrinología, enfermedades ganglionares, sistema ganglionar linfático, ganglio linfático, linfomas parasitarios, enfermedad de Hodgkin, casos clínicos

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co


Introducción~.-. 1:-;1111-1( :-,I(J()-,IL 1 1; Inl lI)1 .
1. l usri tu ru : dIW!OI (r8U1 .l-f-J--!,)u f-,.-,-}IFI-I-(- ;1 (llllsidcl;II -,IIUO~ llufn ;.da c-li uk-a.
(:- r.!-lllglioll,n 01-1 rri t- plltdell ,1- los (·,ISO .
p·I 1, lS rlro. !It-til, fj~iol-g .it·il y cllnlcn. IHIlt!j!1 lll~:-,dt COIl . id4JI -do pOI d- «u.u«!u dih!IIWi;ll li nfnticu 1IIII·;tto ~l;l!- l~ldllIdlI11IS Tllll.- Still ~tJnH:I·IS.
til Y e:.; uu Sl1 ;l11;lhlll1i;l. um pl(l(psus h-i- IllIvl1(II, IIl1lJdi;l:- diY-I·· hIS Ill:-; ;2:;11I~lilIS, Ill (,I ;lspll-Io dlTil bnsh,. lilt c] apnl·;!t·!1 it lIil1-blll ilO ;l1lI.N;1 L d i lIBlO:-; di-idll:-I,II 1Il;IS ;1c·l·l·.iltlf pOl- 10 l:lHlo 1:11 Cll . 1I·S 1IIH]I.IS. (·IIlllh.l (-11 11tJ:-oi !I01IiIJlltS r1ifl!!lltpS: ;1 ];1 .
lxplolnlioI1(S {·lIlIie;l:- ,l-:l~ (:.:11 sisillIl 1 .-( Itwnli;r,:1 CIJIII-nlIlin dblnll- q Ill 11 j·1 Inll. 1I1dorins y l;uihs jlillt-i(1l1,1t111lllli l;-lIlt.i:l. tll Jill I ,I) . i:-: I!t(·rII:-III·lIl·!·j(lll FJ y lit tl t-: Y 1:1J):1 li(·ll]:.1 I 111;-1,-0.- lI1i(IO:-{{lpil{1 illt(-T;IIl!lo~ pUtlli SOil pi 1;1 1·1111i(,l -iKI-;1 l1ul,iulbgil·Q. Jlor si~1trl.1it ~.l1P(I·li(·i;ll. (-1-) di;l;2:11{l. ticu 1Il1 Ilili-plllillimn. g;il1glios Y;lS :dltI,Hiolll:- l ]Jod(-- ml·:-;i:-.:jt;ltl;l t.C~IIIa.
·glIlglillll;IJ-. (11 l-idrll{i,,: 1.,.;1-·(, .
ch-l .ubn- nuu p;lnl (-,1 pllllj·u.dl SII·it. 1,1:- ;1 d.l l!P!IIlllill ll- ico dll·ira i;t.
10lIIHlllo .-. lJlll rlt- vi . l- nuviuut-x. ~·;l.
nuxu-, lildopo.yet (011 . Pld,ldus. 1,1 pl1lljo j:t-II·,lti-Co.pl):-CI-· , .h-l s.isrt-ruu lus- llplo !os de 11;11010. divvrsa s (,1l1tl-lll:d,If!(s ljw P;[tlJl{l~.dl·;-~ su lstll...


Documentos relacionados