Authentic science experiences as a vehicle to change students’ orientations toward science and scientific career choices: Learning from the path followed by BradReportar como inadecuado
Authentic science experiences as a vehicle to change students’ orientations toward science and scientific career choices: Learning from the path followed by Brad - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Cultural Studies of Science Education

, Volume 4, Issue 3, pp 611–638

First Online: 24 March 2009Received: 09 June 2008Accepted: 01 March 2009

Abstract

Bringing a greater number of students into science is one of, if not the most fundamental goals of science education for all, especially for heretofore-neglected groups of society such as women and Aboriginal students. Providing students with opportunities to experience how science really is enacted—i.e., authentic science—has been advocated as an important means to allow students to know and learn about science. The purpose of this paper is to problematize how -authentic- science experiences may mediate students’ orientations towards science and scientific career choices. Based on a larger ethnographic study, we present the case of an Aboriginal student who engaged in a scientific internship program. We draw on cultural–historical activity theory to understand the intersection between science as practice and the mundane practices in which students participate as part of their daily lives. Following Brad, we articulate our understanding of the ways in which he hybridized the various mundane and scientific practices that intersected in and through his participation and by which he realized his cultural identity as an Aboriginal. Mediated by this hybridization, we observe changes in his orientation towards science and his career choices. We use this case study to revisit methodological implications for understanding the role of -authentic science experiences- in science education.

KeywordsCultural–Historical Activity Theory CHAT Authentic science Career choices Culture Indigenous peoples Nature conservation Samenvatting

Eén van de meest fundamentele doelen van algemeen toegankelijk natuurwetenschappelijk onderwijs is om meer leerlingen met natuurwetenschappen in aanraking te laten komen. Dit geldt in het bijzonder voor groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn in de natuurwetenschappen, zoals vrouwen en inheemse volkeren. Een manier om studenten werkelijk in aanraking te laten komen met natuurwetenschappen, is authentiek natuurwetenschappelijk onderwijs. Er is echter nog weinig bekend over de rol die authentieke natuurwetenschappelijke ervaringen spelen in de oriëntatie van leerlingen op natuurwetenschappen en natuurwetenschappelijke carrières. In deze studie problematiseren we daarom de manier waarop authentieke natuurwetenschappelijke ervaringen kunnen interfereren met de oriëntatie van leerlingen op natuurwetenschappen en natuurwetenschappelijke carrières. In het artikel rapporteren we over een gevalsstudie over Brad, een leerling die behoort tot de Coast Salish, een inheems volk dat de kustgebieden en eilanden bevolkt in het gebied dat zich grofweg bevindt tussen de steden Seattle Washington, VS, Victoria en Vancouver Britisch Columbia, Canada. Brad loopt een stage waarin hij kennis maakt met twee praktijken waarin natuurwetenschappen een evidente rol spelen, namelijk een natuurbeschermingsorganisatie en een drinkwaterlaboratorium. Uitgaande van de handelingstheorie, waarin de eenheid van analyse bestaat uit praktijken, analyseren we de wisselwerking tussen de natuurwetenschappelijke en dagelijkse praktijken waaraan Brad deelneemt gedurende zijn stageprogramma. Voorts kijken we naar de manier waarop deze wisselwerking interfereert met de oriëntatie van Brad op natuurwetenschappen en natuurwetenschappelijke carrières. Gedurende de stage ervaart Brad dat natuurwetenschappelijke methoden en kennis een beperkte rol spelen in de beslissingen van de natuurbeschermingsorganisatie die van belang zijn voor zijn gemeenschap. Dit staat in contrast met zijn inheemse kennis van de natuur die Brad toepast in het project en daardoor leert herwaarderen. Als gevolg hiervan wordt de oriëntatie van Brad op natuurwetenschappen en natuurwetenschappelijke carrières kritischer; hij ambieert bijvoorbeeld geen carrière als een wetenschapper in een drinkwaterlaboratorium. Ook wordt zijn oriëntatie op natuurwetenschappen genuanceerder en geprononceerder. Hij leert bijvoorbeeld hoe zowel natuurwetenschappelijke als inheemse kennis van de natuur een rol kunnen spelen in beslissingen die van belang zijn voor zijn gemeenschap en dat het daarom van belang is om de -taal- van de natuurwetenschappen te kunnen spreken. Uiteindelijk kiest hij voor een opleiding aan een universiteit waarin natuurwetenschappen een rol spelen, maar waarin hij ook zijn inheemse kennis van de natuur kan ontwikkelen ethnobotanie. We concluderen dat authentieke wetenschappelijke ervaringen er niet zonder meer toe hoeven te leiden dat leerlingen positieve keuzes maken voor natuurwetenschappen en natuurwetenschappelijke carrières. Uitgaande van de vele verschillen tussen leerlingen en de vele verschillende handelingspraktijken waaraan zij deelnemen, veronderstellen we dat de uitkomsten van authentieke natuurwetenschappelijke ervaringen wat dat betreft heterogeen en moeilijk te voorspellen zijn. Uitkomsten van authentieke natuurwetenschappelijke ervaringen die leiden tot minder positieve oriëntatie op natuurwetenschappen en natuurwetenschappelijke carrières zijn bovendien ook zinvol. De meer kritische oriëntatie op natuurwetenschappen en natuurwetenschappelijke carrières van Brad ging bijvoorbeeld gepaard met een herwaardering van inheemse kennissystemen over de natuur. En dat soort uitkomsten zijn in dit geval van belang voor algemeen toegankelijk natuurwetenschappelijk onderwijs.

Download fulltext PDFAutor: Michiel van Eijck - Wolff-Michael Roth

Fuente: https://link.springer.com/Documentos relacionados