A Serological Survey of Ruminant Livestock in Kazakhstan During Post-Soviet Transitions in Farming and Disease ControlReportar como inadecuado
A Serological Survey of Ruminant Livestock in Kazakhstan During Post-Soviet Transitions in Farming and Disease Control - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta Veterinaria Scandinavica

, 45:211

First Online: 31 December 2004Received: 01 September 2004Accepted: 30 November 2004

Abstract

The results of a serological survey of livestock in Kazakhstan, carried out in 1997–1998, are reported. Serum samples from 958 animals cattle, sheep and goats were tested for antibodies to foot and mouth disease FMD, bluetongue BT, epizootic haemorrhagic disease EHD, rinderpest RP and peste des petits ruminants PPR viruses, and to Brucella spp. We also investigated the vaccination status of livestock and related this to changes in veterinary provision since independence in 1991. For the 2 diseases under official surveillance FMD and brucellosis our results were similar to official data, although we found significantly higher brucellosis levels in 2 districts and widespread ignorance about FMD vaccination status. The seroprevalence for BT virus was 23%, and seropositive animals were widespread suggesting endemicity, despite the disease not having being previously reported. We found a few seropositives for EHDV and PPRV, which may suggest that these diseases are also present in Kazakhstan. An hierarchical model showed that seroprevalence to FMD and BT viruses were clustered at the farm-village level, rather than at a larger spatial scale. This was unexpected for FMD, which is subject to vaccination policies which vary at the raion county level.

Keywordsseroprevalence bluetongue EHD PPR FMD brucellosis Sammanfattnin

En serologisk studie av husdyr i Kazakhstan i etter-Soviet tidens overganger innen husdyrbruk og sykdoms kontrol.

Resultater fra en serologisk studie av husdyr i Kazakhstan i perioden 1997-1998 blir presentert. Serum fra 958 dyr storfe, sau og geit ble analysert for antistoffer mot munn- og klovsyke foot and mouth disease, FMD, blåtunge BT, epizootic haemorrhagic disease EHD, rinderpest RP, peste des petits ruminants PPR og mot Brucella spp. Vaksinasjonsstatusentil husdyra ble også undersøkt og relatert til endringer i veterinærrutiner som har skjedd siden Kazakhstan ble uavhengig i 1991. For de to sykdommene under offisiell tilsyn FMD of brucellose, var resultatene våre i overensstemmelse med offisielle tall, men vi fant signifikant høyere hyppighet av brucellose i 2 distrikter, og mange bønder visste ikke om dyra var vaksinerte mot FMD. Totalt 23% av dyra hadde antistoffer mot BT virus, og sero-positive dyr ble funnet i mange områder. Dette tydet på mulige endemiske forhold, selv om dette ikke tidligere er rapportert. Vi fant også noen få seropositive dyr mot EHD og PPR virus. Det er derfor mulig at disse sykdommene finnes i Kazakhstan. En hierarkisk model viste at dyr med antistoffer mot FMD og Brucella spp. samlet seg på lokalt gård-landsby nivå, heller enn på større område nivå. Dette var uventet for FMD, siden vaksinasjon mot FMD varierer mellom ulike områder innenfor Kazakhstan

Download fulltext PDFAutor: M Lundervold - EJ Milner-Gulland - CJ O-Callaghan - C Hamblin - A Corteyn - AP Macmillan

Fuente: https://link.springer.com/Documentos relacionados