Viral and Bacterial Pathogens in Bovine Respiratory Disease in FinlandReportar como inadecuado
Viral and Bacterial Pathogens in Bovine Respiratory Disease in Finland - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta Veterinaria Scandinavica

, 45:193

First Online: 31 December 2004Received: 07 June 2004Accepted: 13 September 2004

Abstract

Pathogens causing bovine respiratory tract disease in Finland were investigated. Eighteen cattle herds with bovine respiratory disease were included. Five diseased calves from each farm were chosen for closer examination and tracheobronchial lavage. Blood samples were taken from the calves at the time of the investigation and from 86 calves 3–4 weeks later. In addition, 6–10 blood samples from animals of different ages were collected from each herd, resulting in 169 samples. Serum samples were tested for antibodies to bovine parainfluenza virus-3 PIV-3, bovine respiratory syncytial virus BRSV, bovine coronavirus BCV, bovine adenovirus-3 BAV-3 and bovine adenovirus-7 BAV-7. About one third of the samples were also tested for antibodies to bovine virus diarrhoea virus BVDV with negative results. Bacteria were cultured from lavage fluid and in vitro susceptibility to selected antimicrobials was tested. According to serological findings, PIV-3, BAV-7, BAV-3, BCV and BRSV are common pathogens in Finnish cattle with respiratory problems. A titre rise especially for BAV-7 and BAV-3, the dual growth of Mycoplasma dispar and Pasteurella multocida, were typical findings in diseased calves. Pasteurella sp. strains showed no resistance to tested antimicrobials. Mycoplasma bovis and Mannheimia haemolytica were not found.

Keywordsbovine respiratory disease calf pneumonia bacteria virus mycoplasma tracheobronchial lavage seroconversion Reprints may be obtained from: Heidi Härtel, LSO Foods Oy, Animal Health Service, Turuntie 4, 30100 Forssa, Finland. E-mail: heidi.hartel@lso.fi, tel: +358 3 415 9307, fax +358 3 433 4363.

Sammanfattning

Förekomst av luftvägspatogener vid enzootisk pneumoni i finska nötbesättningar

Studien genomfördes under åren 1998-1999 för att få grundkunskap om förekomsten av infektionsämnenassocierade med kalvarnas luftvägsinfektioner i Finland. Alla 18 besättningarna hade problem med luftvägssjukdomar. I varje besättning utvaldes 5 sjuka kalvar för noggrann undersökning och tracheobronkiell sköljning. För serologiska undersökningar av virusantikroppar togs blodprov från 86 kalvar med 3-4 veckors mellanrum. Från samma besättningar togs dessutom 6-10 serumprov från nöt i olika åldersgrupper, sammanlagt 169 prov. Serumproverna analyserades för antikroppar mot parainfluensavirus typ3 PIV-3, bovint respiratoriskt syncytialt virus BRSV, bovint coronavirus BCV, bovint adenovirustyp 3 BAV-3 och bovint adenovirus typ 7 BAV-7. En tredjedel av proverna analyserades dessutompå antikroppar mot bovint virusdiarrevirus BVDV med negativt resultat. De tracheobronkiella skjölproverna undersöktes på mykoplasmer och andra bakterier. Enligt serologiska resultat tycks PIV-3, BAV-7, BAV-3, BCV och BRSV förekomma allmänt hos besättningar med luftvägssjukdomar i Finland. Serokonversion konstaterades oftast mot BAV-7 och BAV-3. I bakteriologiska undersökningar av sköljprovenisolerades bara få patogener. De mest allmänna bakterieisolaten var Mycoplasma dispar och Pasteurellamultocida tillsammans. Alla Pasteurella sp. isolat var känsliga för testade antibiotika. Mannheimia haemolytica och M. bovis kunde inte påvisas i något prov.

Download fulltext PDFAutor: H Härtel - S Nikunen - E Neuvonen - R Tanskanen - S-L Kivelä - P Aho - T Soveri - H Saloniemi

Fuente: https://link.springer.com/Documentos relacionados