BVDV and BHV-1 Infections in Dairy Herds in Northern and Northeastern ThailandReportar como inadecuado
BVDV and BHV-1 Infections in Dairy Herds in Northern and Northeastern Thailand - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta Veterinaria Scandinavica

, 45:181

First Online: 31 December 2004Received: 05 March 2004Accepted: 25 August 2004

Abstract

Bulk milk samples from 220 dairy herds were collected at 9 public milk collection centres in the northeastern and northern Thailand, and a subset of 11 herds was selected for individual testing. The samples were tested for presence of antibodies to BVDV and BHV-1 using an indirect ELISA. The results from the bulk milk testing demonstrated a moderate level of exposure to BVDV and BHV-1 73% and 67%, respectively. However, the low proportion of herds with high BVDV antibody-levels 13% and the low within-herd seroprevalence of BVDV and BHV-1 in the 11 herds 24% and 5%, respectively, particularly among the young stock 15% and 0%, respectively, demonstrated a low prevalence of active BVDV infection and a low rate of reactivation of latent BHV-1. The presence of a self-clearance process was also indicated by the results from the individual testing. Moreover, a surprisingly low prevalence of BVDV and BHV-1 antibody-positive herds at one of the milk centres was found. This centre was established 5–10 years before the others. Our impression is that this reflects the self-clearance process, where consecutive replacement of imported infected animals without further spread has resulted in a nearly total elimination of the infections.

Based on our experiences and on these results we are convinced that this process can continue if there is awareness of herd biosecurity. This is especially important in the context of a future intensification of the dairy production.

KeywordsBVDV BHV-1 bulk milk prevalence Thailand. Reprints may be obtained from: K. Ståhl, Division of Parasitology and Virology, Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Box 7036, SE-75007 Uppsala, Sweden. E-mail: Karl.Stahl@bvf.slu.se, tel: +46 18 6746 28, fax: +46 18 67 46 69.

Sammanfattnin

BVDV och BHV-1 infektioner i mjölkkobesättningar inorra och nordöstra Thailand.

Tankmjölksprover insamlades från 220 mjölkkobesättningar belägna i 2 regioner i norra respektive nordöstra Thailand. Insamlingen gjordes vid 9 regionala mjölkinsamlingscentra. Ett urval bestående av 11 besättningar gjordes för individuell provtagning. Samtliga prover analyserades medelst indirekt ELISA avseende förekomst av antikroppar mot BVDV och BHV-1. Resultaten visade en måttlig exponeringsgrad av såväl BVDV som BHV-1 73% respektive 67%. Den låga förekomsten av besättningar med höga nivåer BVDV-antikroppar i tankmjölk 13% och den låga individuella BVDV- respektive BHV-1-seroprevalensen bland ungdjur talar dock för en låg grad av reaktivering av latent BHV-1 och en låg prevalens av aktiv BVDV-infektion. Resultaten från den individuella provtagningen indikerar en progressiv självsanerande process i 9 av de 11 besättningarna. Vi fann dessutom en förvånansvärt låg prevalens av såväl BVDV som BHV-1 bland de besättningar som tillhörde uppsamlingsområdet för ett av de nio mjölkinsamlingscentra. Dessa besättningar etablerades 5-10 år tidigare än majoriteten av de övriga besättningarna. Vi tror att den nyrekrytering som skett under årens lopp i dessa besättningar inneburit att importerade infekterade djur ersatts, och att detta resulterat i en nästintill total självsanering av BVDV och BHV-1. Sammanfattningsvis konstaterade vi att den regionala situationen avseende BVDV och BHV-1 var god. Vi fann indikationer på en självsanerande process i besättningarna och vi är övertygade om att denna kommer att fortsätta så länge som man är medveten om vikten av en god biosäkerhet. Detta kommer att bli särskilt viktigt vid en framtida intensifiering av mjölkproduktionen i regionen.

Download fulltext PDFAutor: J Kampa - K Ståhl - J Moreno-López - A Chanlun - S Aiumlamai - S Alenius

Fuente: https://link.springer.com/Documentos relacionados