Pharmacological Application of Growth Factors: Basic and ClinicalReportar como inadecuado
Pharmacological Application of Growth Factors: Basic and Clinical - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Guest Editors: Jian Xiao, Yadong Wang, Saverio Bellusci, and Xiaokun Li Pharmacological Application of Growth Factors: Basic and Clinical, Jian Xiao, Yadong Wang, Saverio Bellusci, and Xiaokun Li Volume 2015 2015,Article ID 141794, 2 pages Fibroblast Growth Factors Stimulate Hair Growth through β-Catenin and Shh Expression in C57BL-6 Mice, Wei-hong Lin, Li-Jun Xiang, Hong-Xue Shi, Jian Zhang, Li-ping Jiang, Ping-tao Cai, Zhen-Lang Lin, Bei-Bei Lin, Yan Huang, Hai-Lin Zhang, Xiao-Bing Fu, Ding-Jiong Guo, Xiao-Kun Li, Xiao-Jie Wang, and Jian Xiao Volume 2015 2015,Article ID 730139, 9 pages Targeting Mast Cells Tryptase in Tumor Microenvironment: A Potential Antiangiogenetic Strategy, Michele Ammendola, Christian Leporini, Ilaria Marech, Cosmo Damiano Gadaleta, Giovanni Scognamillo, Rosario Sacco, Giuseppe Sammarco, Giovambattista De Sarro, Emilio Russo, and Girolamo Ranieri Volume 2014 2014,Article ID 154702, 16 pages The Nerve Growth Factor Signaling and Its Potential as Therapeutic Target for Glaucoma, Haitao Wang, Rikang Wang, Thilini Thrimawithana, Peter J. Little, Jiangping Xu, Zhong-Ping Feng, and Wenhua Zheng Volume 2014 2014,Article ID 759473, 10 pages NGF Accelerates Cutaneous Wound Healing by Promoting the Migration of Dermal Fibroblasts via the PI3K-Akt-Rac1-JNK and ERK Pathways, Ji-Cai Chen, Bei-Bei Lin, Hou-Wen Hu, Cai Lin, Wen-Yang Jin, Fa-Biao Zhang, Yan-An Zhu, Cai-Jiao Lu, Xiao-Jie Wei, and Rui-Jie Chen Volume 2014 2014,Article ID 547187, 13 pages Neuropathologic Implication of Peripheral Neuregulin-1 and EGF Signals in Dopaminergic Dysfunction and Behavioral Deficits Relevant to Schizophrenia: Their Target Cells and Time Window, Hiroyuki Nawa, Hidekazu Sotoyama, Yuriko Iwakura, Nobuyuki Takei, and Hisaaki Namba Volume 2014 2014,Article ID 697935, 12 pages ATF4- and CHOP-Dependent Induction of FGF21 through Endoplasmic Reticulum Stress, Xiao-shan Wan, Xiang-hong Lu, Ye-cheng Xiao, Yuan Lin, Hong Zhu, Ting Ding, Ying Yang, Yan Huang, Yi Zhang, Yan-Long Liu, Zhu-mei Xu, Jian Xiao, and Xiao-kun Li Volume 2014 2014,Article ID 807874, 9 pages Association between Risk Factors for Vascular Dementia and Adiponectin, Juhyun Song, Won Taek Lee, Kyung Ah Park, and Jong Eun Lee Volume 2014 2014,Article ID 261672, 13 pages Potential Therapeutic Effects of Neurotrophins for Acute and Chronic Neurological Diseases, Junying Cai, Fuzhou Hua, Linhui Yuan, Wei Tang, Jun Lu, Shuchun Yu, Xifeng Wang, and Yanhui Hu Volume 2014 2014,Article ID 601084, 12 pages Recombinant Keratinocyte Growth Factor 1 in Tobacco Potentially Promotes Wound Healing in Diabetic Rats, Zhi-Guo Feng, Shi-Feng Pang, Ding-Jiong Guo, Yue-Tao Yang, Bin Liu, Ji-Wei Wang, Ke-Qin Zheng, and Yi Lin Volume 2014 2014,Article ID 579632, 9 pagesFuente: https://www.hindawi.com/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados