Advanced Medical Image AnalysisReportar como inadecuado
Advanced Medical Image Analysis - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Guest Editors: Rong Chen, Zhongqiu Wang, and Yuanjie Zheng Advanced Medical Image Analysis, Rong Chen, Zhongqiu Wang, and Yuanjie Zheng Volume 2014 2014,Article ID 975372, 1 page Background-Suppressed MR Venography of the Brain Using Magnitude Data: A High-Pass Filtering Approach, Zhaoyang Jin, Ling Xia, Minming Zhang, and Yiping P. Du Volume 2014 2014,Article ID 812785, 9 pages Screening for Cervical Cancer Using Automated Analysis of PAP-Smears, Ewert Bengtsson and Patrik Malm Volume 2014 2014,Article ID 842037, 12 pages Tract-Based Bayesian Multivariate Analysis of Mild Traumatic Brain Injury, Yongkang Liu, Tianyao Wang, Xiao Chen, Jianhua Zhang, Guoxing Zhou, Zhongqiu Wang, and Rong Chen Volume 2014 2014,Article ID 120182, 4 pages Enhancing the Detection of BOLD Signal in fMRI by Reducing the Partial Volume Effect, Yiping P. Du, Renxin Chu, and Jason R. Tregellas Volume 2014 2014,Article ID 973972, 9 pages A New Multistage Medical Segmentation Method Based on Superpixel and Fuzzy Clustering, Shiyong Ji, Benzheng Wei, Zhen Yu, Gongping Yang, and Yilong Yin Volume 2014 2014,Article ID 747549, 13 pages Independent Component Analysis of Instantaneous Power-Based fMRI, Yuan Zhong, Gang Zheng, Yijun Liu, and Guangming Lu Volume 2014 2014,Article ID 579652, 8 pages Deep Learning Based Syndrome Diagnosis of Chronic Gastritis, Guo-Ping Liu, Jian-Jun Yan, Yi-Qin Wang, Wu Zheng, Tao Zhong, Xiong Lu, and Peng Qian Volume 2014 2014,Article ID 938350, 8 pages Cirrhosis Classification Based on Texture Classification of Random Features, Hui Liu, Ying Shao, Dongmei Guo, Yuanjie Zheng, Zuowei Zhao, and Tianshuang Qiu Volume 2014 2014,Article ID 536308, 8 pages A Novel Blind Separation Method in Magnetic Resonance Images, Jianbin Gao, Qi Xia, Lixue Yin, Ji Zhou, Li Du, and Yunfeng Fan Volume 2014 2014,Article ID 726712, 6 pages Left Ventricular Endocardium Tracking by Fusion of Biomechanical and Deformable Models, Hussin Ketout and Jason Gu Volume 2014 2014,Article ID 302458, 12 pages A Machine Learning Approach for Specification of Spinal Cord Injuries Using Fractional Anisotropy Values Obtained from Diffusion Tensor Images, Bunheang Tay, Jung Keun Hyun, and Sejong Oh Volume 2014 2014,Article ID 276589, 8 pages Fully Automated Detection of Corticospinal Tract Damage in Chronic Stroke Patients, Ming Yang, Ya-ru Yang, Hui-jun Li, Xue-song Lu, Yong-mei Shi, Bin Liu, Hua-jun Chen, and Gao-jun Teng Volume 2014 2014,Article ID 370849, 5 pagesFuente: https://www.hindawi.com/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados