Maladaptive Plasticity and Neuropathic PainReportar como inadecuado
Maladaptive Plasticity and Neuropathic Pain - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Guest Editors: Xiang-Yao Li, You Wan, Shao-Jun Tang, Yun Guan, Feng Wei, and Daqing Ma Maladaptive Plasticity and Neuropathic Pain, Xiang-Yao Li, You Wan, Shao-Jun Tang, Yun Guan, Feng Wei, and Daqing Ma Volume 2016 2016,Article ID 4842159, 2 pages Emerging Role of Spinal Cord TRPV1 in Pain Exacerbation, Seung-In Choi, Ji Yeon Lim, Sungjae Yoo, Hyun Kim, and Sun Wook Hwang Volume 2016 2016,Article ID 5954890, 10 pages Blockade of Toll-Like Receptors TLR2, TLR4 Attenuates Pain and Potentiates Buprenorphine Analgesia in a Rat Neuropathic Pain Model, Agnieszka M. Jurga, Ewelina Rojewska, Anna Piotrowska, Wioletta Makuch, Dominika Pilat, Barbara Przewlocka, and Joanna Mika Volume 2016 2016,Article ID 5238730, 12 pages Bilateral Neuropathy of Primary Sensory Neurons by the Chronic Compression of Multiple Unilateral DRGs, Ya-Bin Xie, Huan Zhao, Ying Wang, Kai Song, Ming Zhang, Fan-Cheng Meng, Yu-Jie Yang, Yang-Song He, Fang Kuang, Si-Wei You, Hao-Jun You, and Hui Xu Volume 2016 2016,Article ID 2130901, 16 pages The Gate Theory of Pain Revisited: Modeling Different Pain Conditions with a Parsimonious Neurocomputational Model, Francisco Javier Ropero Peláez and Shirley Taniguchi Volume 2016 2016,Article ID 4131395, 14 pages TRPV1 and PLC Participate in Histamine H4 Receptor-Induced Itch, Tunyu Jian, Niuniu Yang, Yan Yang, Chan Zhu, Xiaolin Yuan, Guang Yu, Changming Wang, Zhongli Wang, Hao Shi, Min Tang, Qian He, Lei Lan, Guanyi Wu, and Zongxiang Tang Volume 2016 2016,Article ID 1682972, 9 pages Activation of the Mammalian Target of Rapamycin in the Rostral Ventromedial Medulla Contributes to the Maintenance of Nerve Injury-Induced Neuropathic Pain in Rat, Jian Wang, Da-Yun Feng, Zhi-Hua Li, Ban Feng, Han Zhang, Ting Zhang, Tao Chen, and Yun-Qing Li Volume 2015 2015,Article ID 394820, 16 pages Huperzine A Alleviates Mechanical Allodynia but Not Spontaneous Pain via Muscarinic Acetylcholine Receptors in Mice, Zhen-Xing Zuo, Yong-Jie Wang, Li Liu, Yiner Wang, Shu-Hao Mei, Zhi-Hui Feng, Maode Wang, and Xiang-Yao Li Volume 2015 2015,Article ID 453170, 11 pages Upregulation of EMMPRIN OX47 in Rat Dorsal Root Ganglion Contributes to the Development of Mechanical Allodynia after Nerve Injury, Qun Wang, Yanyuan Sun, Yingna Ren, Yandong Gao, Li Tian, Yang Liu, Yanan Pu, Xingchun Gou, Yanke Chen, and Yan Lu Volume 2015 2015,Article ID 249756, 9 pages A Novel Nitronyl Nitroxide with Salicylic Acid Framework Attenuates Pain Hypersensitivity and Ectopic Neuronal Discharges in Radicular Low Back Pain, Wen-Juan Han, Lei Chen, Hai-Bo Wang, Xiang-Zeng Liu, San-Jue Hu, Xiao-Li Sun, and Ceng Luo Volume 2015 2015,Article ID 752782, 14 pagesFuente: https://www.hindawi.com/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados