Cardiac ElectrophysiologyReport as inadecuate
Cardiac Electrophysiology - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Guest Editors: Yanggan Wang, Yimei Du, and Xun Ai Cardiac Electrophysiology, Yanggan Wang, Yimei Du, and Xun Ai Volume 2013 2013,Article ID 909746, 1 page Effects of Low-Level Autonomic Stimulation on Prevention of Atrial Fibrillation Induced by Acute Electrical Remodeling, Yubi Lin, Ning Bian, Hairui Li, Jia Chen, Huijie Xing, Hong Li, Dandan Huang, Xianwu Lan, Bojun Gong, Li Zhou, Ruijie Liu, Min Guan, Dongdong Zhang, Gang Du, Zhengyi Huang, Xiaoming Chen, Tao Zhang, Jianyi Feng, Shaorong Wu, Liwei Wang, Aidong Zhang, and Zicheng Li Volume 2013 2013,Article ID 781084, 9 pages Polymorphisms but Not Mutations of the KCNQ1 Gene Are Associated with Lone Atrial Fibrillation in the Chinese Han Population, Hui-min Chu, Ming-jun Feng, Yi-gang Li, Yi-xin Zhang, Ji-fang Ma, Bin He, Yi-bo Yu, Jing Liu, and Xiao-min Chen Volume 2013 2013,Article ID 373454, 6 pages Calcium Transient and Sodium-Calcium Exchange Current in Human versus Rabbit Sinoatrial Node Pacemaker Cells, Arie O. Verkerk, Marcel M. G. J. van Borren, and Ronald Wilders Volume 2013 2013,Article ID 507872, 10 pages Predictors of Cardiac Resynchronization Therapy Response: The Pivotal Role of Electrocardiogram, Yahya S. Al Hebaishi, Halia Z. Al Shehri, and Abdulrahman M. Al Moghairi Volume 2013 2013,Article ID 837086, 6 pages Mechanism of and Therapeutic Strategy for Atrial Fibrillation Associated with Diabetes Mellitus, Yubi Lin, Hairui Li, Xianwu Lan, Xianghui Chen, Aidong Zhang, and Zicheng Li Volume 2013 2013,Article ID 209428, 6 pagesSource: https://www.hindawi.com/DOWNLOAD PDF
Related documents