La formació permanent del professorat centrada en institucions d’educació secundària Reportar como inadecuado
La formació permanent del professorat centrada en institucions d’educació secundària - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

EDUCAR 2005, 36

Autor: Elena de Martín

Fuente: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=342130825006


IntroducciónRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica de Martín, Elena La formació permanent del professorat centrada en institucions d’educació secundària EDUCAR, vol.
36, 2005, pp.
97-106 Universitat Autònoma de Barcelona Barcelona, España Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=342130825006 EDUCAR, ISSN (Versión impresa): 0211-819X educar@uab.cat Universitat Autònoma de Barcelona España ¿Cómo citar? Número completo Más información del artículo Página de la revista www.redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Educar 36, 2005 97-106 La formació permanent del professorat centrada en institucions d’educació secundària Elena de Martín Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Pedagogia Aplicada Resum Aquest article està basat en el treball d’investigació realitzat durant el curs 2000-2001 sobre el desenvolupament de la formació permanent del professorat de secundària, concretament a través del model de formació en centres. La formació dels docents als centres educatius és un model de formació permanent del professorat denominat, al llarg del temps, de diverses maneres: «formació en centres», «formació centrada en l’escola», «desenvolupament professional basat en el centre», «formació basada en la pràctica professional», etc. Aquest model de formació considera el centre educatiu com a eix generador de l’activitat formativa, la qual es desenvolupa segons les característiques del centre i del seu professorat, permet que els participants prenguin part en el seu disseny i fomenta l’autoformació.
La seva aplicació afavoreix el desenvolupament professional i del centre a través del treball en equip, potenciant processos d’investigació aplicada i de contrast d’experiències, vinculant els coneixements teòrics a la pràctica, amb la finalitat de donar solució ...

Documentos relacionados