Компаративна анализа и могућности сарадње Републике Србије и Волго-Вјатског рејона Руске Федерације у области аграра Reportar como inadecuado
Компаративна анализа и могућности сарадње Републике Србије и Волго-Вјатског рејона Руске Федерације у области аграра - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Abstract

Serbian Abstract. У чланку се анализирају претпоставке и резултати у ратарској производњи у Волго-Вјатском рејону и у Србији. Један од дванаест економских региона Руске Федерације, Волго-Вјатски рејон налази се северно од широке зоне квалитетног чернозема у Русији, најквалитетније земље за аграр. Ипак, он и поред тога има прилично развијену пољопривреду, укључујући и ратарску производњу, док Србија спада међу водеће у аграру на Балканском полуострву. У Србији, због климатских, педолошких и неких других фактора, могућа је производња низа аграрних култура које иначе дају мање приносе у Волго-Вјатском рејону, а постоји и низ култура посебно кукуруз, воће и поврће, винова лоза, које тешко успевају или се уопште не гаје у Волго-Вјатском рејону. Стручна сарадња, али и трговинска сарадња двају ентитета може се одвијати на знатно ширем нивоу, два традиционално пријатељска народа и земље, што је и тема овог рада.English Abstract. The paper analyzes the existing conditions and current results in agricultural production in the Volga-Viatka Region and in Serbia. The Volga-Viatka Region is one of the twelve economic regions of the Russian Federation, it lies north of the vast high-quality chernozem area in Russia, covered by the highest-quality soil for farm production. However, it is characterized by quite developed agriculture, including the farm production, while the Republic of Serbia is amongst the leading farming regions in Balkan Peninsula. Due to their climatic, pedological and other factor, Serbia is suitable for the production of a number of cultures that yield less in the Volga-Viatka Region, as maiz, fruit and vegetables, vitis vinifera, and exist many cultures that can’t be produced. Professional as well as commercial and economic cooperation between the two entities can be elevated to a significantly higher level, as between the two traditionally friendly nations and countries, which is the subject of this paper.Item Type: MPRA Paper -

Original Title: Компаративна анализа и могућности сарадње Републике Србије и Волго-Вјатског рејона Руске Федерације у области аграра-

English Title: Comparative analysis and possibilities of cooperation in agrar production between Volga-Viatka Region and Republic of Serbia-

Language: Serbian-

Keywords: Волго-Вјатски економски рејон, Република Србија, развој аграра, ратарска производња, физичко-географске предиспозиције, стручна и трговинска сарадња, Volga-Viatka economical region, Republic of Serbia, development of agriculture and processing industry, agricultural production, physical and geographical conditions, professional and commercial and economic cooperation-

Subjects: O - Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth > O1 - Economic Development > O13 - Agriculture ; Natural Resources ; Energy ; Environment ; Other Primary ProductsO - Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth > O5 - Economywide Country Studies > O57 - Comparative Studies of CountriesR - Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics > R1 - General Regional Economics > R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes-

Autor: Petrović, Dragan

Fuente: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74739/Documentos relacionados