Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Reportar como inadecuado
Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Abstract

Polish abstract: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań odnośnie do zapotrzebowania na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy w kontekście potrzeb pracodawców w zakresie zatrudnienia i wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.

English abstract: The aim of this publication is to present the results of research regarding the demand for professions and competences Podlasie labor market in the context of the needs of employers in employment and support training for workers aged 45 years and older.Item Type: MPRA Paper -

Original Title: Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej-

English Title: The Demand for Professions and Competencies on the Podlasie Labor Market and the Needs of Employers in Terms of Training for Workers Aged 45+-

Language: Polish-

Keywords: zawody, kompetencje, rynek pracy, pracodawcy, kształcenie ustawiczne, flexicurity, telepraca, competition, skills, labor market, employers, learning, flexicurity, telework-

Subjects: I - Health, Education, and Welfare > I2 - Education and Research Institutions > I28 - Government PolicyJ - Labor and Demographic Economics > J4 - Particular Labor Markets > J40 - General-

Autor: Klimczuk, Andrzej

Fuente: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69810/Documentos relacionados