Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych Reportar como inadecuado
Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Abstract

Polish abstract: Artykuł przybliża standard etycznej realizacji zadań organizacji pozarządowej. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część przybliża zagadnienia związane z przywództwem etycznym kierownictwa organizacji. Mianowicie: określenie wizji, misji i strategii organizacji; polityka społeczna i programy etyczne; struktury i procedury; efektywne komunikowanie się; kontrola etyczna - rzecznicy, komitety, raporty i audyty. Druga część dotyczy społecznej odpowiedzialności organizacji. Omówione zagadnienia obejmują tu: kodeksy etyczne i standardy profesjonalne; szkolenia etyczne; etyczny wymiar podejmowania decyzji; nagradzanie przestrzegających i karanie łamiących zasady etyczne; mechanizmy zapobiegania i sprzeciwu wobec zachowań nieetycznych.

English abstract: Article presents an ethical standard of NGO tasks. The study was divided into two parts. The first part introduces issues related to leadership, ethical leadership of the organization. Namely: defining the vision, mission and strategy of the organization; social policy and ethics programs; structures and procedures; effective communication; control ethical - spokespersons, committees, reports and audits. The second part deals with the social responsibility of the organization. Discussed issues here include: codes of ethics and professional standards; Ethical training; the ethical dimension of decision-making; reward and punishment abiding violating ethical principles; the mechanisms of prevention and opposition to unethical behavior.Item Type: MPRA Paper -

Original Title: Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych-

English Title: Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities-

Language: Polish-

Keywords: Non-Governmental Organizations NGOs; Civil Society; Professional Standards; family counselling and family therapy; effective communication and industrial and organizational psychology; Codes of Ethics; Ethical Leadership Management; Ethics Programs; Ethical Control; Social Responsibility of the Organization-

Subjects: L - Industrial Organization > L3 - Nonprofit Organizations and Public Enterprise > L31 - Nonprofit Institutions ; NGOs ; Social Entrepreneurship-

Autor: Klimczuk, Andrzej

Fuente: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69798/Documentos relacionados