Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune 2014-2020 Reportar como inadecuado
Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune 2014-2020 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Abstract

Prezentul articol reprezintă sinteza lucrării de cercetare elaborată în anul 2013, intitulată -Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune 2014-2020-.Obiectivul general al lucrării de cercetare asumat prin Fisa temei a fost acela de a identifica direcţiile şi acţiunile cu privire la viitorul dezvoltării regionale în România şi din perspectiva Strategiei Europa 2020. De asemenea, lucrarea îşi propune o analiză economică şi socială la nivel regional, vizând, în special, evoluţia şi natura disparităţilor teritoriale în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare şi din perspectiva procesului de coeziune la nivel comunitar.Subiectul abordat în lucrare constituie punctul central al actualelor dezbateri şi analize privind modul în care România a reuşit să obţină din statutul de membru al UE avantaje maxime în condiţiile existente criza economică şi financiară, dificultăţi în pregătirea şi accesarea fondurilor structurale etc

Cu toate că, la integrarea sa în UE, România şi-a propus drept obiectiv strategic obţinerea coeziunii economice şi sociale cu structurile comunitare, asistăm în prezent la o serie de provocări majore, care au afectat realizarea acestui deziderat. Identificarea acestor provocări-probleme şi găsirea unor soluţii optime şi eficiente de gestionare a întregului proces de dezvoltare regională pot conduce la evitarea în viitor. Având în vedere cele prezentate mai sus, articolul analizează următoarele aspecte importante: 1.prezentarea celor mai importante modele de regionalizare existente în Uniunea europeană;2. analiza modului în care se va desfăşura, din punct de vedere instituţional, financiar, conceptual etc., actuala politică de coeziune a Uniunii Europene aflată în dezbatere, precum şi identificarea efectelor posibile ale Strategiei Europa 2020, la nivel regional şi naţional;3.identificarea disparităţilor economice şi sociale la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare regiuni de planificare, utilizând coeficienţii de concentrare Gini.Item Type: MPRA Paper -

Original Title: Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune 2014-2020-

English Title: Regional development and territorial programming in context of new cohesion policy 2014-2020-

Language: Romanian-

Keywords: regionalizare, coeziune, disparităţi regionale-

Subjects: R - Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics > R1 - General Regional EconomicsR - Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics > R1 - General Regional Economics > R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes-

Autor: Antonescu, Daniela

Fuente: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54202/Documentos relacionados