Biblioteki szkolne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd działalnościReport as inadecuate
Biblioteki szkolne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd działalności - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

1 Biblioteka Geograficzna UŁ, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki

Résumé : Abstrakt: Lata międzywojenne to okres intensywnych działań władz niepodległego Państwa także na polu oświaty i szkolnictwa. Prace legislacyjne dotyczyły również spraw rozwoju bibliotekarstwa, w tym szkolnego. Władze ministerialne przygotowywały akty prawne mające na celu m. in. unormowanie pracy nauczycieli–bibliotekarzy. Także władze samorządowe dążyły, by w podległych im placówkach tworzone były biblioteki. Łódź nie należała do czołówki miast z najlepiej zaopatrzonymi bibliotekami szkolnymi; jednak potrzebę gromadzenia w szkołach księgozbiorów dostrzegali nie tylko nauczyciele, ale także władze miasta. Biblioteki uznane zostały za nierozłączną część szkoły, niezbędną w realizacji procesów dydaktyczno–wychowawczych. Łódzkie gimnazja dysponowały dość zasobnymi księgozbiorami W procesie formowania księgozbiorów szkół znaczną rolę odegrało łódzkie nauczycielstwo, które wspierało wszelkie przedsięwzięcia mające na celu rozwój bibliotek szkolnych i upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej. Słowa kluczowe: biblioteki szkolne, szkolnictwo łódzkie, nauczyciele– bibliotekarze, promocja czytelnictwa

keyword : teachers–librarians reading promotion school libraries Lodz education system biblioteki szkolne szkolnictwo łódzkie nauczyciele–bibliotekarze promocja czytelnictwa

Author: Iwona Kaczmarek -

Source: https://hal.archives-ouvertes.fr/DOWNLOAD PDF
Related documents