Taalopleiding voor licentiaten aan universiteiten en hogescholenReport as inadecuate
Taalopleiding voor licentiaten aan universiteiten en hogescholen - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

(2001)Welk nieuw profiel voor de studie Nederlands?.p.49-56 Mark abstract Op dit ogenblik woeden diverse discussies aangaande de reorganisatie van het Hoger Onderwijs (H.O.). Zowel vanuit de centrale overheid als vanuit de universiteiten en hogescholen gaan stemmen op om te zoeken naar enerzijds een betere profilering van de aan¬geboden H.O.-opleidingen, en anderzijds naar een grotere integratie van het academisch H.O. Op Europees niveau kwamen er achtereenvolgens de Sorbonne- en de Bologna-verklaring waarin aangedrongen wordt op grotere vergelijkbaarheid en transparantie inzake de organisatie van het H.O. in heel Europa, o.a. ook wat de gebruikte titulatuur en graden betreft. In het licht van deze ontwikkelingen is een colloquium over het profiel van de taalstudie zeker op zijn plaats. In mijn uiteenzetting wil ik graag de discussie over plaats en profiel van de studie Nederlands opentrekken naar het thema van de taalstudie aan universiteiten en hogescholen in het algemeen. Waarbij ik met name wil ingaan op gelijkenissen en verschillen tussen de universitaire opleiding Taal en Letteren, en de vierjarige hogeschoolopleiding Vertaalkunde (binnen het studiegebied Toegepaste Taalkunde). Geconfronteerd met de ontwikkelingen die aan de gang zijn in het nationale en het Europese vlak, wil ik de onderlinge positionering van de academische taalopleidingen ter discussie stellen.

Please use this url to cite or link to this publication: http://hdl.handle.net/1854/LU-713447Author: Willy Vandeweghe

Source: https://biblio.ugent.be/publication/713447DOWNLOAD PDF
Related documents