VÁLLALATI EREDMÉNYESSÉG ÉS JÖVEDELMEZŐSÉG VIZSGÁLAT AZ IPARÁGI HOVATARTOZÁS KONTEXTUSÁBAN Reportar como inadecuado
VÁLLALATI EREDMÉNYESSÉG ÉS JÖVEDELMEZŐSÉG VIZSGÁLAT AZ IPARÁGI HOVATARTOZÁS KONTEXTUSÁBAN - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Egy vállalat esetében a működés eredményességére, a jövedelmezőség szintjére számos tényező hathat. Jelen tanulmány a tőkeszerkezet és az iparági hovatartozás oldaláról közelíti meg a kérdést arra koncentrálva, hogy az eladósodottság mértéke, és az egyes vállalatok szektorális elhelyezkedése, valamint a működés eredményessége között felfedezhető-e kapcsolat. A tanulmány az amerikai tőzsdén jelenlévő és különböző ágazatokban tevékenykedő vállalatokból képzett mintán keresztül vizsgálja a kérdést, a társaságok legutóbbi üzleti évére vonatkozó pénzügyi mutatószámaira alapozva. A vizsgálatot többváltozós statisztikai módszerekkel végeztük el, melyekbe a változók redukcióját szolgáló faktoranalízis, valamint azok csoportosítását lehetővé tevő klaszteranalízis egyaránt beletartozott. Az elemzés során először az eladósodottság és eredményesség közötti kapcsolatot vizsgáltuk az iparági hovatartozás kontextusában, majd vizsgáltuk az eladósodottság és jövedelmezőség viszonyát, szintén a szektorális elhelyezkedés megközelítésében. Statisztikailag kimutatható, de gyenge erősségű kapcsolatot találtunk az eladósodottság-eredményesség és iparági jelenlét között, míg a másik reláció (eladósodottság-jövedelmezőség és iparági helyzet) esetében a kapcsolatot nem tudtuk kimutatni. -------------------------------------------------------------------- There are plenty of factors, which affect a given company’s effectiveness and profitability. This paper approaches the question from the viewpoint of capital structure and the sector of the operation. It examines whether a relationship can be discovered between the companies’ level of indebtedness, their sectoral location and the effectiveness of their operation. The paper analyses the question based on a sample taken of publicly held North-American companies operating in different economic sectors. The dataset of the analysis was based on financial indicators derived from the selected companies’ recently closed fiscal year. We used multivariate statistical methods for the analysis including factor and cluster analysis. The former one is for reducing the number of variables into potentially lower number of variables and the latter one is for the grouping of variables into homogeneous clusters. At the beginning of the analysis we examined the relationship between corporate indebtedness and effectiveness in the context of the companies’ sectoral distribution. It was followed by the examination of the linkage between corporate indebtedness and profitability also from a sectoral viewpoint. We have found a weak, but statistically based relation between corporate indebtedness-effectiveness and the companies’ sectoral distribution. While in the case of the other relation (corporate indebtedness-profitability and the companies’ sectoral distribution), we couldn’t find statistical evidence.

Keywords: eredményesség ; jövedelmezőség ; iparág ; eladósodottság ; többváltozós elemzés ; effectiveness ; profitability ; sector ; indebtedness ; multivariate analysis

Variant title: Analysing corporate effectiveness and profitability in the context of sectoral operation

Subject(s): Financial Economics

Industrial Organization

Issue Date: 2013

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2062-8269 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/171434 Published in: Acta Carolus Robertus, Volume 03, Number 2 Page range: 95-104

Total Pages: 11

JEL Codes: G32

Series Statement: 3

2

Record appears in: Károly Róbert Főiskola > Acta Carolus Robertus

Autor: Konecsnyi, Jenő ; Csernák, József

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/171434?ln=enDocumentos relacionados