Scenario’s voor woonlocatiebeleid in Vlaanderen: criteria en doorrekeningReport as inadecuate
Scenario’s voor woonlocatiebeleid in Vlaanderen: criteria en doorrekening - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

(2014)RUIMTE & MAATSCHAPPIJ.5(4).p.8-31 Mark abstract Current population growth rates in Flanders and Brussels are expected to lead to an increasing demand in the housing market. In quantitative terms, the currently available stock of construction land can easily meet such a demand. However, still undeveloped parcels are often remote, far removed from the labour market and other facilities, in locations where new housing is expected to further deteriorate the landscape while perhaps also posing a threat to the water system. The study on which this article reports proposes a number of criteria for regional residential planning, after which a number of development scenarios are built. Of the two most promising scenarios (called "guiding models" in the study), the first one is aimed at transit oriented development, while the second one attempts to minimize the overall traffic production through strengthening spatial proximity features. Ultimately, both models are combined into one scenario, which serves as input for the selection of areas of compaction in the forthcoming Spatial Policy Plan for Flanders. De huidige bevolkingsgroei in Vlaanderen en Brussel zal naar verwachting leiden tot een toenemende vraag op de woningmarkt. In kwantitatieve termen kan de huidige beschikbare voorraad bouwgrond moeiteloos aan deze toenemende vraag voldoen. Daar staat tegenover dat de nog onbebouwde percelen vaak afgelegen zijn, ver verwijderd van de arbeidsmarkt en voorzieningen, op locaties waar woningbouw het landschap wellicht verder zou aantasten en een potentiële bedreiging vormt voor de waterhuishouding. De studie waarover dit artikel rapporteert stelt een aantal criteria op voor regionale woonlocatieplanning en bouwt daar een reeks scenario’s rond. De twee meestbelovende van deze scenario’s (hierna “sturingsmodellen” genoemd) richten zich enerzijds op op het openbaar vervoer geënte knooppuntontwikkeling, en anderzijds op het minimaliseren van de verkeersproductie door in te zetten op het versterken van de ruimtelijke nabijheid. Uiteindelijk worden beide modellen gecombineerd tot één scenario, dat als input dient voor het selecteren van verdichtingsruimtes in het in opmaak zijnde Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Please use this url to cite or link to this publication: http://hdl.handle.net/1854/LU-4193373Author: Paul Arts, Kobe Boussauw and Isabelle Loris

Source: https://biblio.ugent.be/publication/4193373DOWNLOAD PDF
Related documents