Zmiany we wspólnej organizacji rynku cukru a jego zasięg geograficzny Reportar como inadecuado
Zmiany we wspólnej organizacji rynku cukru a jego zasięg geograficzny - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The aim of the paper was to determine the impact of changes in the common organizationof sugar market on the geographical scope using the method Elzinga-Hogarty. The research was conducted before the introduction of the reform in 2006 and now after its implementation. We used secondary data on sugar production, consumption, imports and exports on country and EuropeanUnion (EU)level gathered for by the International Sugar Organization. Defined geographical scope of the sugar market can be described as almost global - both in 2006 and in 2013. The reform conducted in the EU (the EU market change from a net exporter to a net importer) did not affect substantially on the sugar market’s geographical delineation. It changed moderately the structure of the countries that formed the market and increased share of such market in the global turnover of sugar. / Synopsis. Celem artykułu było określenie oddziaływania zmian we wspólnej organizacji rynku cukruna jego zasięg geograficzny przy wykorzystaniu metody Elzinga-Hogarty. Badania przeprowadzono przed wprowadzeniem reformy, tj. w 2006 r. oraz obecnie, tj. po jej wdrożeniu. W artykule wykorzystano dane wtórne dotyczące produkcji, konsumpcji, importu i eksportu cukru na poziomie państw oraz Unii Europejskiej (UE) gromadzone przez International Sugar Organization. Zdefiniowany zasięg geograficzny rynku cukru można określić jako niemal globalny – zarówno w 2006, jak i w 2013 r. Zatem reforma przeprowadzona w UE (powodująca zmianę UE z eksportera netto w importera netto) nie wpłynęła zasadniczo na charakter rynku cukru. Pewnym zmianom uległa struktura krajów tworzących ten rynek, a także wzrósł jego udział w światowych obrotach.

Keywords: sugar market ; Elzinga-Hogarty method ; market delineation ; test LIFO ; test LOFI ; the common organization of sugar market - CMO Sugar ; / rynek cukru ; metoda Elzinga-Hogarty ; delimitacja rynku ; wspólna organizacja rynku cukru

Variant title: Changes of the Common Organization of Sugar Market and its Geographical Delineation

Subject(s): Agribusiness

Agricultural and Food Policy

Crop Production/Industries

Industrial Organization

International Relations/Trade

Issue Date: 2016-06

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/244350 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 16, Number 31 Page range: 258-268

Total Pages: 11

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Pietrzak, Michał ; Roman, Monika ; Mucha, Marcin

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/244350?ln=enDocumentos relacionados