Światowy rynek bioetanolu a zmiany na rynkach zbóż Reportar como inadecuado
Światowy rynek bioetanolu a zmiany na rynkach zbóż - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

There was considerable growth in demand for agricultural products for the production ofbiofuels in the 21st Century. This triggered certain changes in the structure of overall demand, including within the cereal market, which became more volatile as the scope of price fluctuations increased. The paper is an attempt to assess the impact of bioethanol market developments on the cereal market. The conducted analysis showed changes in the structure of demand and supply as the main causes of growing instability on the world cereal markets. The share of inelastic components of demand has grown and therefore price changes due to changes in supply are greater than at thebeginning of the century, in particular in the case of low stock levels. / Synopsis. W XXI wieku znacznie wzrosły rozmiary popytu na surowce rolne z do produkcji biopaliw.W związku z tym, nastąpiły w strukturze globalnego popytu na produkty rolne, w tym na zboża. Światowe rynki produktów rolnych stały się mniej stabilne, zwiększyła się skala wahań cen. W artykule na podstawie danych empirycznych autor podejmuje próbę oceny wpływu rozwoju rynku bioetanolu na światowy rynek zbóż. Analiza wskazuje na zmiany struktury popytu i podąży jako jednąz głównych przyczyn wzrostu niestabilności światowych rynków zbóż. W strukturze popytuzwiększył się udział komponentów charakteryzujących się mniejszą elastycznością cenową i w związku z tym reakcja cen na zmiany podaży jest większa niż przed kilkunasty laty, szczególnie w warunkach niskiego poziomu zapasów.

Keywords: bioethanol ; grains ; cereals ; cereal market ; food prices ; / bioetanol ; zboża ; rynek zbóż ; ceny żywności

Variant title: The World Bioethanol Market Versus Changes in Cereal Markets

Subject(s): Agribusiness

Agricultural Finance

Demand and Price Analysis

Environmental Economics and Policy

International Relations/Trade

Resource /Energy Economics and Policy

Issue Date: 2016-06

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/244346 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 16, Number 31 Page range: 209-222

Total Pages: 14

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Łopaciuk, Wiesław

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/244346?ln=enDocumentos relacionados