Kapitał ludzki jako element różnicujący dochody kierowników gospodarstw na przykładzie województwa mazowieckiego Report as inadecuate
Kapitał ludzki jako element różnicujący dochody kierowników gospodarstw na przykładzie województwa mazowieckiego - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

The aim of this work is to analyze the current state and changes in the human capital level of individual farmers who live in the Masovian voivodeship and to determine certain relations between the human capital level represented by farmers and the economic results of their farms. The paper presents the results of empirical research which was based on a survey and an analysis of data derived from account books of hundred individual farmers. / Synopis. Celem niniejszej pracy jest rozpoznanie stanu i zmian w poziomie kapitału ludzkiego użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych z województwa mazowieckiego oraz ukazanie zależności pomiędzy poziomem kapitału ludzkiego rolników a wynikami ekonomicznymi kierowanych przez nich gospodarstw.

Keywords: human capital ; knowledge-based economy ; lifelong learning ; economic results ; / kapitał ludzki ; gospodarka oparta na wiedzy ; kształcenie ustawiczne ; wyniki ekonomiczne

Variant title: Human capital as a factor determining income in privately owned farms; case study of the Masovian voivodeship

Subject(s): Agribusiness

Community/Rural/Urban Development

Labor and Human Capital

Issue Date: 2008-05

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/197528 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 04, Number 18 Page range: 424-433

Total Pages: 10

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Author: Stawicka, Ewa

Source: http://ageconsearch.umn.edu/record/197528?ln=enRelated documents