Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE Reportar como inadecuado
Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The purpose of this study is an attempt to show the range of effect an agricultural type of farm has as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds. Direct payments and payments for the less favoured areas (LFAs) were analyzed in detail. Their amount was considered in relation to the farm income. / Synopsis. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania typu rolniczego jako czynnika różnicującego poziom wsparcia gospodarstw środkami UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego.

Keywords: agricultural type ; direct payments ; payments with the less favoured areas ; / typ rolniczy ; płatności bezpośrednie ; płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Variant title: Agricultural type as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds

Subject(s): Agribusiness

Agricultural and Food Policy

Agricultural Finance

Issue Date: 2008-08

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/197460 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 05, Number 20 Page range: 50-58

Total Pages: 9

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Marcysiak, Adam ; Marcysiak, Agata

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/197460?ln=enDocumentos relacionados