Suïcide in de Belgische gevangenissen, 2000–2016Report as inadecuate
Suïcide in de Belgische gevangenissen, 2000–2016 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

(2017) Mark abstract Aan de hand van een dossierstudie werden alle (gedocumenteerde) suïcides onderzocht die in de Belgische gevangenissen plaatsvonden over de periode 2000–2016. Gedurende dit 17-jarig tijdsbestek overleden in België 794 gedetineerden tijdens hun detentie. Eén derde (33%) van deze overlijdens betroffen suïcides—tussen 2000 en 2016 pleegden 262 individuen suïcide in detentie, wat overeenstemt met gemiddeld 15.4 suïcides per jaar of meer dan één suïcide per maand. Voor de bestudeerde periode noteren we, na extrapolatie, een gemiddelde van 156.2 suïcides per 100,000 gedetineerden, wat ruwweg acht maal hoger ligt ten opzichte van het suïcidecijfer in de algemene Belgische bevolking over diezelfde periode. Een analyse van alle suïcides toont aan dat het profiel van de gedetineerde die suïcide pleegt in detentie een alleenstaande man van 37 jaar is met de Belgische nationaliteit. Het percentage gedetineerden met een psychiatrische stoornis en een voorgaande suïcidepoging is sterk verhoogd onder diegenen die suïcide pleegden in detentie. Achttien procent van alle suïcides betroffen personen met het statuut van internering. De periode kort na opsluiting, een transfer naar een andere gevangenis en justitiële gebeurtenissen vormen risicoperiodes voor suïcide. Het merendeel van de suïcides vond plaats op de eigen cel van de gedetineerde, in afwezigheid van een celgenoot, door middel van verhanging. Opmerkelijk is dat 11% van alle suïcides plaatsvonden in een veiligheids- of isolatiecel, en dat 40% van alle gedetineerden op het moment van de suïcide onder een maatregel van verhoogd toezicht waren geplaatst. De bevindingen van de huidige studie bieden belangrijke inzichten voor de preventie van suïcide in de Belgische gevangenissen en vormen een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een suïcidepreventiebeleid op nationaal niveau.

Please use this url to cite or link to this publication: http://hdl.handle.net/1854/LU-8519991Author: Louis Favril , Ciska Wittouck , Kurt Audenaert and Freya Vander Laenen

Source: https://biblio.ugent.be/publication/8519991DOWNLOAD PDF
Related documents