Az egyéni gazdaságok technikai erőforrás-ellátottsága az Észak-Alföldi régió kistérségeiben Reportar como inadecuado
Az egyéni gazdaságok technikai erőforrás-ellátottsága az Észak-Alföldi régió kistérségeiben - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

A releváns hazai szakirodalom és kutatási eredményeink egyértelműen rávilágítanak arra, hogy Magyarországon a fejlett országokhoz képest alacsony a vonóerő kapacitás, es arra is, hogy a hazai mezőgazdasági géppark nem felel meg a minőségi termék előállítás kívánalmainak. A gépek többsége túlkoros, s a géppark nem igazodik az átalakulást követő birtokstruktúrához. A gépesítettség jelen állapotában már a fejlődés korlátozó tényezője, ami nyugtalanító az uniós csatlakozást követően is. Úgy tűnik, hogy a magyar mezőgazdaság egyik versenyhátránya a nem megfelelő technikai ellátottság. Ezek az általános megállapítások azonban regionálisan és gazdaságonként is igen nagy különbségeket takarnak. A helyi, regionális és központi döntéshozók számára egyaránt fontosak ezért az e különbségeket, s a regionális sajátosságokat verifikálhatóan leíró összefüggések, s az ezekre alapozott szintetizált, új ismeretek. A cikk az egyéni gazdaságok technikai erőforrás-ellátottságában fellelhető területi különbségek kimutatására és azok okainak feltárására irányuló vizsgálatok eredményeit mutatja be az Észak-Alföld kistérségeiben. -------------- Relevant Hungarian publications as well as results of our own research indicate that in comparison with western, more developed countries that in Hungary the hauling capacity of farms is low, and the machines used are unable to produce the quality required. Most machines are over-age and do not fit the recently transformed structure of properties. The actual level of mechanisation is a limiting factor of development and does not apply any more to the norms of the EU, which is a matter of concern for the period ahead. Hungarian agriculture suffers competitive drawbacks because its low supplies of technical equipment. Those general statements, however, have to be specified according to the region or even to individual farms because the variation is wide. Local, regional or even central decisions have to be based on exact knowledge of the actual objects. The study aims to clear the possible details necessary to synthesise the data raised in order to gain information concerning the interaction of local resources and technical equipment referring to a micro-region of the northern Hungarian Great Plain.

Variant title: State of Supply Concerning Technical Resources of Private Farms over the Northern Part of the Hungarian Great Plain

Subject(s): Community/Rural/Urban Development

Farm Management

Issue Date: 2004-06

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 0046-5518 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/207880 Published in: GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 48, Number 3 Page range: 33-47

Total Pages: 15

Series Statement: 48

3

Record appears in: GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics

Autor: Vizdák, Károly

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/207880?ln=enDocumentos relacionados