MARKET EXPECTATIONS OF ECOLOGICAL PRODUCTS IN HUNGARIAN ANIMAL HUSBANDRY Reportar como inadecuado
MARKET EXPECTATIONS OF ECOLOGICAL PRODUCTS IN HUNGARIAN ANIMAL HUSBANDRY - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Within agricultural technologies the environment consciousness, environment saving approaches have become increasingly significant in recent years. The main objective of this trend is to find the proper balance within the human-plant-animal environment. In the last few years, rural policies also encouraged the sustainable way of production in agriculture. Organic farming is one of the opportunities of introducing these theoretical approaches into practise. The paper evaluates the results of a survey made of ecological animal keeping farms. It was found that producers were mainly motivated by their commitments to environmentalism. Considering prospects for the future – taking also aspects of profitability into account – they are optimistic about forthcoming development of market outlets, but they still focus on foreign markets. This trend apart domestic markets need to be urgently developed. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Az utóbbi időkben jelentős fejlődés tapasztalható a mezőgazdasági termelésen belül a környezettudatos, környezetkímélő technológiák vonatkozásában, melyek legfőbb célja, hogy a környezeti adottságok figyelembevételével megtalálják a megfelelő egyensúlyt az ember-növény-állat kapcsolatban. Az elmúlt időszak agrárpolitikai törekvései is nagyban hozzájárultak a mezőgazdasági termelés fenntartható módon történő műveléséhez. Ezen elméleti megközelítések egyik gyakorlati megvalósítási módja az ökológiai gazdálkodás. A tanulmány az állattartó ökológiai gazdaságok körében végzett kérdőíves felmérés eredményeit taglalja. Megállapítást nyert, hogy a termelők alapvető motiváltságát a környezetvédelmi szempontok iránti elkötelezettség mozgatja. A jövőre vonatkozó kilátásokat tekintve – figyelembe véve a jövedelmezőségi szempontokat – bizalommal tekintenek az elkövetkezendő időszak piaci lehető-ségeinek alakulására, de továbbra is a külpiacot helyezik előtérbe. A termelők helyzetbe hozása mellett a hazai piac fejlesztése kell, hogy prioritást élvezzen.

Keywords: sustainability ; changes in consumption habits ; questionnary - fenntarthatóság ; fogyasztói szokásváltozások ; kérdőíves felmérés

Variant title: ÖKOTERMÉKEK PIACI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

Subject(s): Food Consumption/Nutrition/Food Safety

Livestock Production/Industries

Marketing

Issue Date: 2005

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: HU ISSN 0046-5518 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/54408 Published in: GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 49, Special Issue Number 12 Page range: 59-69

Total Pages: 11

Series Statement: XLIX.

Special Edition 12.

Record appears in: GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics

Autor: Foldes, Fruzsina ; Goda, Matyas ; Molnar, Barna

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/54408?ln=enDocumentos relacionados