Lovas szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások működésének vizsgálata Mosonmagyaróvár környékén Reportar como inadecuado
Lovas szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások működésének vizsgálata Mosonmagyaróvár környékén - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

A szakszerű és gazdaságos lótartást számos tényező befolyásolja. Ennek kapcsán nem lehet eltekinteni a ló sajátos faji igényeitől, melyek leginkább talán a tartási és takarmányozási területen jelentkeznek. Ugyanakkor a munkavégzés mikéntje, illetve a hasznosítás módja is nagymértékben befolyásolja, hogy milyen ráfordításokkal szükséges számolnia a lótartónak, illetve milyen hozamokat, bevételeket remélhet és milyen forrásokra támaszkodhat. Végső soron a jövedelmezőséget – leegyszerűsítve – a költségek és a bevételek viszonya határozza meg. Jelen munkánk során a lótartáshoz kapcsolódó költségek és lehetséges bevételek alakulását vizsgáltuk Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében működő lovas szolgáltatást végző vállalkozásoknál. Nehézséget jelentett, hogy egyrészt az ágazat speciális jellege miatt a lótartás gazdasági hatásaira vonatkozó szekunder adatok semmilyen formában nem álltak rendelkezésre, másrészt az alapadatok a gyakorlatban szokásos és elterjedt csoportosításban voltak elérhetők. Az általunk vizsgált vállalkozások adataiból ugyanakkor egyértelműen kimutattuk, hogy a lótartás során felmerülő költségek legnagyobb része munkabérköltség, melyet az egyéb költségek, majd a takarmányozással, végül pedig az állatorvosi ellátással kapcsolatos költségek követnek. Munkánk eredményeként bizonyítást nyert, hogy a lótartás egy idő- (és/ vagy munka-) igényes tevékenység. Kiemelésre érdemes, hogy amíg az összes termelési költség esetében egyértelműen kimutatható a tartástechnológia hatása, addig a fajlagos költségnél ettől eltérő eredményeket kaptunk. Ebben az ágazatban is fontos tehát az üzemi és üzemgazdasági szempontból egyaránt optimális állatlétszám meghatározása és kialakítása, hiszen az állatok telepenkénti egyedszáma jelentősen befolyásolja a fajlagos költségek alakulását és ezzel alapvetően határozza meg a vállalkozás gazdaságos működését. = Proper and economic horse keeping is influenced by many factors. When calculating the costs of horse keeping, one should take into account the specific needs of the horse (mainly concerning the keeping technology and feeding). However, costs and income are also influenced by the form of utilisation and by the working mode of the animals. Cost-effectiveness is determined by the relationship between costs and income. In this study, costs and potential income related to horse keeping were examined at several horse farms around Mosonmagyaróvár. There were difficulties during the examination. On the one hand, secondary data related to economic effects on horse keeping were not available due to the special features of the sector. On the other hand, basic data were available as grouped by usual and common practices. The study definitely shows that labour cost is the major cost of horse keeping, which is followed by feeding cost, then cost of veterinarian and the other costs category. It should be highlighted that in terms of total costs the effect of keeping technology can be clearly shown while as regards unit costs it cannot. Therefore it is important to calculate and implement economically the optimum livestock number in this sector, as unit costs are significantly influenced by the stocking rate of each farm and thus basically determine the economical operation of the enterprises.

Keywords: gazdaságos lótartás ; költségek ; bevételi lehetőségek ; tartástechnológia ; hasznosítási irány ; economical horse keeping ; costs ; income opportunities ; keeping technology ; form of utilisation

Other Titles: Analysis of Management of Equistrian Enterprises around Mosonmagyaróvár

Subject(s): Agribusiness

Livestock Production/Industries

Issue Date: Aug 15 2016

Publication Type: Journal Article

ISSN: 0046-5518

Language: Hungarian Published in: GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 60, Number 4 Page range: 336-349

JEL Codes: Q12

Record appears in: GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics

Autor: Gombkötő, Nóra ; Kránitz, Zsófia ; Pongrácz, László

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/258068?ln=enDocumentos relacionados